„Zerówka”

Roczne obowiązkowe przygotowanie do szkoły, czyli „Zerówka”

Zerówka „Dobry start” w Mikoszowie zaprasza wszystkie dzieci 5 letnie
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Mikoszowie zaprasza wszystkie dzieci do nowo utworzonej klasy zerowej. W ramach zerówki oferujemy bezpłatnie realizowane roczne obowiązkowe przygotowanie do szkoły (5 godz. dziennie) lub „zerówkę” w ramach płatnej opieki przedszkolnej w godzinach od 7:00-16:30.

Zapewniamy:

 • odpowiednio przygotowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • nowoczesną edukację z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 • niezawodną naukę czytania metodą symulatniczno- sekwencyjną
 • zajęcia logorytmiczne, rytmiczne
 • muzykoterapię, dogoterapię, warsztaty ceramiczne
 • udział w balach, imprezach okolicznościowych oraz comiesięcznych przedstawieniach teatralnych
 • opiekę logopedyczną i psychologiczną
 • nowoczesne i kolorowe sale do nauki i zabawy
 • bogatą bazę pomocy dydaktycznych
 • ciekawe wycieczki i piękne zielone otocznie oraz nowy plac zabaw

Zajęcia dodatkowe

 • język angielski
 • nauka gry na instrumentach (w ramach Ogniska Muzycznego)

Więcej informacji o ofercie i zapisach do zerówki pod nr tel. 71 3958179