ZAPISY

Rekrutacja do naszego przedszkola odbywa się przez cały rok!

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Mikoszowie zaprasza Wszystkie dzieci w wieku od 2 i pół do 5 lat.

O przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolem w Mikoszowie oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Kartę zgłoszeniową można pobrać w tym miejscu lub w sekretariacie siedziby Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie 27, codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać droga mailową lub złożyć w sekretariacie Stowarzyszenia.

Wniosek do przyjęcia dziecka do przedszkole, w 2022.1

Więcej informacji odnośnie rekrutacji uzyskają Państwo pod nr tel.:
71 39 58 179
lub mail: przedszkole@celestyn.pl