Opłaty

Miesięczne czesne w naszym przedszkolu wynosi 200 zł + 10 zł dzienna stawka żywieniowa.

Opłatę za przedszkole należy uiszczać do 5-tego dnia każdego miesiąca.

Czesne za przedszkole można uregulować:

  1. Poprzez wpłatę na konto: Stowarzyszenie Świętego Celestyna
    BZ WBK S.A.
    37 1090 2431 0000 0001 1073 2070
  2. lub w KASIE przedszkola. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

O wysokości kwoty należnej za dany miesiąc do wpłacenia można dowiadywać się u Pani Katarzyny Jędrzejewskiej pod nr Tel. 71 39 58 166.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie odpłatności za przedszkole prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.:
71 39 58 179
lub mail: przedszkole@celestyn.pl