Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi w mikoszowie

Dobre Przedszkole – szansą na dobry start.

W 2007 roku wychodząc na przeciw potrzebom małych mieszkańców gminy Strzelin i ich rodzicom Stowarzyszenie utworzyło pierwsze w regionie przedszkole z oddziałami integracyjnymi, które wśród swoich podopiecznych ma dzieci zdrowe oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasze przedszkole powstało z myślą o zapewnieniu równego startu i rozwoju również dzieciom z różnego rodzaju utrudnieniami w rozwoju. Organizując w strukturze Stowarzyszenia przedszkole zadbaliśmy o to, by dzieci niepełnosprawne nie musiały żyć w izolacji, lecz aby ich obecność w codziennym życiu była oczywista. Unikanie tematu niepełnosprawności skazuje niepełnosprawne osoby i ich rodziny na izolację. Integracja daje szersze spojrzenie na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi. Dzieci uczą się w naturalny sposób empatii, tolerancji, wrażliwości i otwartości. Dlatego koniecznością jest wspólne życie już od wczesnego dzieciństwa.

Obecnie Przedszkole Integracyjne w Mikoszowie to profesjonalna placówka edukacyjna, która zapewnia opiekę, wychowanie oraz naukę zarówno dzieciom zdrowym jak i tym z różnego rodzaju niepełnosprwnosciami. Zajęcia prowadzone są w atmosferze akceptacji, tolerancji i indywidualnego podejścia do każdego dziecka i jego potrzeb edukacyjnych. Stworzyliśmy odpowiednie warunki, które umożliwiają osiągnięcie dojrzałości szkolnej Wszystkim dzieciom. W naszym przedszkolu najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawiamy, jest kształtowanie osobowości dzieci, wspieranie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Uważamy, że w pracy z dziećmi równie ważne są działania wychowawcze, jak i te stymulujące rozwój ruchowy, intelektualny oraz artystyczny przedszkolaków. Tutaj Wasze pociechy mogą odnaleźć w sobie duszę artysty, odkryć pasję i rozwinąć zainteresowania. Dzieci w ramach czesnego mogą korzystać z szeregu zajęć dodatkowych, które ujęte są w ramowym harmonogramie dnia. Są to różnego rodzaju: warsztaty (ceramiczne, teatralne, biblioteczne itp.), zajęcia muzyczne, rytmika, choreoterapia (terapia tańcem), logorytmika, gimnastyka korekcyjna, dogoterapia – zajęcia z odpowiednio przeszkolonymi psami i inne. Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą również w spotkaniach muzycznych dla przedszkoli organizowanych przy współpracy z Akademią Muzyczną we Wrocławiu. Dodatkowo w naszym przedszkolu mają również miejsce cykliczne przedstawienia teatralne.
Natomiast w ramach dodatkowej opłaty dzieci mogą skorzystać z hipoterapii (zajęć terapeutycznych z udziałem konika) oraz nauki gry na instrumentach w Społecznym Ognisku Muzycznym znajdującym się na terenie naszej placówki.

Dzięki wspaniałym warunkom lokalowym i specjalistycznie wykwalifikowanej kadrze, która posiada wieloletnie doświadczenie, przedszkole w Mikoszowie zapewnia Wszystkim dzieciom odpowiedni rozwój oraz dobrą zabawę w radosnej i pełnej akceptacji atmosferze.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nasze przedszkole jako pierwsze w Polsce realizuje od lat wczesne wspomaganie rozwoju, ciesząc się uznaniem rodziców i specjalistów. Ma bardzo dobrą opinią w naszym województwie.

Najlepszym prezentem, jaki możemy dać dziecku, jest zapewnienie mu edukacji na najwyższym poziomie. Dobra wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse życiowe dzieci na odpowiedni start w dorosłe życie. Dajmy więc naszym dzieciom szansę na dobry i równy start dzięki odpowiednio dobranej placówce przedszkolnej. Pamiętajmy, że rezygnacja z wczesnoszkolnego/przedszkolnego kształcenia lub wybór nieodpowiedniego przedszkola pozbawia dzieci szansy na pełniejszy rozwój i może w znaczący sposób wpłynąć na zubożenie jakości ich dorosłego życia…

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci od 2 do 5 roku życia do naszego przedszkola oraz 5 i 6 latki do bezpłatnej zerówki.