Program edukacyjny/metody pracy

Zajęcia w naszym przedszkolu realizowane są zgonie z najnowszą podstawą programową. Każdego roku do wyboru programu zapraszamy rodziców. W naszym przedszkolu wykorzystujemy szereg nowatorskich metod pedagogicznych mających pozytywny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka i będących źródłem fantastycznej zabawy. Każdego dnia przedszkolaki zbierają nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności. Program zajęć realizowany jest zgodnie z metodą percepcyjno-motoryczną według: M. Bogdanowicz „Metoda Dobrego Startu”, W. Sherborne „Metoda Ruchu Rozwijającego”. Dzieci mają szansę na naukę czytania realizowaną w zabawie, w sposób przyjemny i dostosowany do możliwości percepcyjnych małego dziecka na każdym etapie rozwoju metodą symultatywno – sekwencyjną dla dzieci od 3 roku życia według: J. Cieszyńskiej „Kocham Czytać”.

 • Percepcyjno – motoryczna „Metoda Dobrego Startu” według M. Bogdanowicz – oryginalna metoda pochodzi z Francji i nosi nazwę Le Bon Depart czyli dobry odlot/ start. Nazwa miała wskazywać na możliwość zastosowania jej w przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania. W Polsce profesor Marta Bogdanowicz opracowała modyfikację tej metody zachowując jednak jej ogólną ideę i kilka jej technik. Nazwała ją Metodą Dobrego Startu. Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Metoda ta może być wykorzystywana w pracy z dziećmi o prawidłowym rozwoju – w celu stymulowania go, jak i z dziećmi o nieprawidłowym rozwoju – w celu rehabilitacji zaburzeń rozwojowych. W pracy nad rozwojem Metody Dobrego Startu, Marta Bogdanowicz opracowała trzy podstawowe jej formy:
  I. „Piosenki do rysowania” – dla najmłodszych dzieci w celu wspierania ich rozwoju.
  II. „Piosenki i znaki” – dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w celu przygotowania do nauki pisania i czytania, a w szczególności dla dzieci 6-7 letnich w klasach„0”.
  III. „ Piosenki i litery” – dla uczniów rozpoczynających naukę czytania i pisania w klasie „0” i „I” oraz dla uczniów dyslektycznych.
  Modyfikacje Metody Dobrego Startu nawzajem się uzupełniają, stanowiąc kolejne etapy pracy stymulacyjno- terapeutycznej, początkowo na materiale nieliterowym, a następnie na materiale obejmującym litery drukowane i pisane.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – jest to metoda wszechstronna i uniwersalna, urzeka prostotą i naturalnością. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że jest to system ćwiczeń, a raczej zabaw w relacji. Nazwa metody – Ruch Rozwijający – odzwierciedla jej główne założenia, czyli rozwijanie świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Stosowana jest przede wszystkim w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci oraz w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, stymulując rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy. Jednak możliwości korzystania z niej są praktycznie nieograniczone, bowiem może być stosowana w każdym wieku i bez względu na poziom rozwoju umysłowego, fizycznego i ruchowego.. Udział w zajęciach prowadzonych MRR ma też na celu wspieranie prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci bez zaburzeń.
 • Kocham czytać” – metoda symultaniczno – sekwencyjna wczesnej nauki czytania – jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Wszystkie zadania opierające się na pracy prawej półkuli mózgowej (globalne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, rzeczowników w mianowniku) mają na celu wzbudzanie motywacji dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są w taki sposób, aby jak najszybciej przejść do czytania analityczno–sekwencyjnego, lewopółkulowego.