Opis zajęć

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JĘZYKOWY

Odbywa się poprzez cykliczne spotkania teatralne, spotkania w miejskiej bibliotece, czytanie bajek m.in. podczas leżakowania oraz poprzez nauczanie języków obcych. Są to różnego rodzaju zajęcie mające na celu rozwinięcie umiejętności czytania i pisania zarówno w języku polskim jak i obcym. Przedszkolaki żywo zainteresowane światem liter chętnie uczą się tajemniczego kodu na bazie atrakcyjnej metody prof. Jagody Cieszyńskiej „ Kocham czytać”, Sprawdzona w praktyce metoda, oparta na najnowszych badaniach neuropsychologicznych nie jest nauką lecz zabawą.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko mówiło pięknie używając bogatego słownictwa. Doskonale wiemy, że później w życiu dorosłym to właśnie umiejętność jasnej prezentacji swoich myśli, trafnej argumentacji czy odpowiednia postawa ciała „wpływają” na ocenę jakości naszych kompetencji w pracy a także wpływają na jakość naszego życia. Dziecko, które od najmłodszych lat przebywa w atmosferze pozwalającej na rozwój językowy, poprzez stymulację wszystkich elementów, które składają się na skuteczną komunikację będzie uzyskiwało lepsze efekty w szkole i będzie lepiej wpływało na kształtowanie się jego relacji z innymi. W naszym przedszkolu każdego roku we wrześniu badaniu logopedycznemu poddawane są wszystkie dzieci. Każde dziecko, które wymaga pomocy logopedy uzyskuje systematyczną terapię logopedyczną kontynuowaną, aż do osiągnięcia zamierzonego celu , to jest poprawnej artykulacji, bogatego słownictwa, umiejętności wypowiadania się.

NAUKA JĘZYKA OBCEGO

Program skierowany do dzieci od 2,5 lat. Pozwala on  na oswojenie się z nowym materiałem językowym przy  wykorzystaniu naturalnej zdolności dziecka do przyswajania wiedzy poprzez zabawę. Skutecznym narzędziem nauki dla dzieci w tym wieku są piosenki, rymowanki i bajki. Dzieci chętnie uczą się nowych piosenek i rymowanek w ten sposób w łatwy i przyjemny sposób nabywają nowych słów i zwrotów. Inspiracją dla stworzenia programu językowego w naszym [przedszkolu była sprawdzona na całym świecie metoda nauki języka angielskiego Helen Doron.

WARSZTATY CERAMICZNE

Odbywają się raz w miesiącu w pięknym i klimatycznym wnętrzu Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie i prowadzone są przez profesjonalnego artystę plastyka oraz arteterapeutę. Kontakt dłoni dziecka z plastycznym materiałem i formowanie kształtów z gliny korzystnie wpływa na znaczne obniżenie lub całkowitą likwidację napięcia i stresu. Każde dziecko ma mnóstwo ciekawych pomysłów, a z gliny można zrobić wszystko co podpowie wyobraźnia.

WARSZTATY MUZYCZNE

Przedszkolaki mają również okazję uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach muzycznych organizowanych przy współpracy z Dolnośląskim Towarzystwem Muzycznym we Wrocławiu. Muzycy Filharmonii Wrocławskiej wprowadzają dzieci w piękny świat dźwięków, a brzmieniom instrumentów towarzyszą ciekawe opowieści na temat pochodzenia instrumentu i prezentowanych utworów. To uczta dla wrażliwości małego odbiorcy i trening uwagi słuchowej jednocześnie.

SPOTKANIA TEATRALNE

Mikoszowskie przedszkolaki uczestniczą w cyklicznych przedstawieniach teatralnych prezentowanych przez krakowski Teatr dla Dzieci. W trakcie występu aktorzy zachęcają dzieci do interaktywnego uczestniczenia w spektaklu. W ten sposób dzieci pokonują nieśmiałość i uczą się tak ważnej umiejętności jaką jest wystąpienie publiczne. Dzięki cyklicznym spotkaniom teatralnym oraz wyjazdom do wrocławskiego Teatru Lalek dzieci maja niecodzienną możliwość obcowania ze sztuką na żywo.

WARSZTATY BIBLIOTECZNE

Realizowane w bibliotece miejskiej cykliczne zajęcia mają charakter edukacyjny oraz wspierają rozwój językowy dzieci, ponieważ w trakcie zajęć dzieci między innymi słuchają czytanych im bajek. Celem zajęć z edukacji czytelniczej jest przede wszystkim zainteresowanie dzieci czytaniem książek, zapoznanie z biblioteką i uświadomienie roli książki w życiu człowieka oraz wskazanie możliwości czerpania wiedzy z różnych źródeł.

RYTMIKA

Rytmika daje dzieciom możliwość do fizycznego doświadczania muzyki poprzez ćwiczenia ruchowe oraz poprzez pozostałe zmysły. Rozwija poczucia rytmu oraz poczucie świadomego ruchu, jednym z elementów metody jest też improwizacja. Ważnym zadaniem rytmiki jest kształcenie talentu muzycznego dziecka, czyli jego muzykalności. Rytmika rozwija zdolności, które w późniejszym czasie mogą być zastosowane w zawodowym kształceniu muzyków.

ZAJĘCIA Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ

W ślad za coraz szybszym postępem naukowym i technologicznym nasze przedszkole również stara się na bieżąco rozwijać bazę pomocy dydaktycznych. Na szczególną uwagę zasługuje między innymi Tablica Interaktywna, która jest urządzeniem multimedialnym, umożliwiającym wyświetlanie dowolnej zawartości komputera, np. pliki Microsoft Office, strony WWW, zdjęcia, filmy w dużym formacie. Jednak najważniejszą jej cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Dzieci z zachwytem kreślą na niej wzory, litery, oglądają ciekawostki przyrodnicze. Zajęcia prowadzone przy użyciu tablicy interaktywnej dają dzieciom wiele radości, ponieważ pozwalają na aktywne uczestniczenie w nauce i zabawie. Dzięki interaktywnej tablicy sala przedszkolna czasem zamienia się też w kino w wersji stereo.

ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ

Twórcą metody Kinezjologii Edukacyjnej jest dr Paul Denisson, jest to forma wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Metoda wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu są wstępem do Kinezjologii Edukacyjnej. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować. Opracowane przez P. Dennisona zestawy działań i ćwiczeń psychomotorycznych usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują napięcia wywołane stresem, podnoszą energię. Metoda zakłada znaczną poprawę funkcjonowania dziecka w jego otoczeniu.

LOGORYTMIKA

W dużym skrócie jest to połączenie ćwiczeń logopedycznych z rytmiką czyli terapia logopedyczna w formie zabawy. Dzieci, w sposób naturalny uczą się i rozwijają. Zajęcia logorytmiczne mają formę pracy zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej, w zależności od potrzeb. Przygotowane zestawy ćwiczeń i zabaw są dostosowane do poziomu sprawności narządów artykulacyjnych oraz sprawności motoryki małej i dużej każdego dziecka.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Twórcą teorii integracji sensorycznej jest dr Jane Ayres (1920–1989), psycholog, terapeuta i pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale również stosowana jest w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.

DOGOTERAPIA

Dogoterapia – uznana na świecie metoda terapii, w której wykorzystuje się pozytywny wpływ, jaki mają na człowieka zwierzęta. Istotą Dogoterapii jest nawiązanie łączności przy pomocy bliskiego, dotykowego kontaktu miedzy dzieckiem, a psem terapeutą. Dogoterapia pozytywnie wpływa na poprawę aktywności i sprawności ruchowej u wszystkich dzieci, stymuluje zmysły: słuchu, wzroku, dotyku, pomaga w ćwiczeniu koncentracji uwagi, rozwija zdolność empatii i komunikowania się, często też ułatwia pogodzenie się z ograniczeniami fizycznymi, a w rezultacie zwiększa samoocenę dziecka. Zajęcia prowadzone są w naszym przedszkolu przez wysokiej klasy terapeutów oraz specjalnie do tego celu przeszkolone psy.

BAJKOTERAPIA

Bajkoterapia – zajęcia, których celem jest nauczenie dzieci radzenia sobie z trudnymi emocjami i problemami w relacjach poprzez czytanie im bajek terapeutycznych. Bajki te opowiadają o bohaterach, z którymi dzieci się utożsamiają. Na podstawie doświadczeń tych bohaterów wyciągają wnioski, które można zastosować we własnym życiu. Zajęcia Bajkoterapii są też wspaniałą okazją do porozmawiania z innymi dziećmi i zorientowania się, że one również czasem się boją, wstydzą lub są smutne

Korzyści płynące z zajęć Bajkoterapii:

  • nauka o tym, czym są emocje i jak sobie z nimi radzić,
  • możliwość poznania innych dzieci o podobnych trudnościach,
  • możliwość nabrania dystansu do swoich problemów poprzez spojrzenie na siebie przez pryzmat bohatera bajki terapeutycznej,
  • pomoc dziecku w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji,
  • okazja do współpracy i zawierania nowych znajomości.

ARTETERAPIA

Arteterapia – oddziaływanie terapeutyczne za pomocą różnego rodzaju zajęć artystycznych, tanecznych, muzycznych, choreograficznych, których celem jest uwrażliwienie artystyczne, wyrażenie emocji poprzez taniec, spożytkowanie nadmiaru energii u dzieci jak i zlikwidowanie różnego rodzaju napięć co sprzyja wyciszeniu. PROGRAM JA TO JA – wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym z udziałem Pauliny i Emila. „Ja to ja i taki(-a), jaki(-a) jestem, jestem OK”. Byłoby wspaniale, gdyby każdy mógł tak o sobie powiedzieć. Dla rozwoju poczucia własnej wartości szczególnie znaczące są doświadczenia z wczesnego dzieciństwa.

Program „Ja to ja”

Program „Ja to ja” wspiera dzieci w rozwijaniu pewności siebie, nabywaniu umiejętności komunikacyjnych i lepszym poznawaniu siebie i innych. Zachwycone dzieci przez rok pozwalają, by Paulina i Emil − maskotki programu − towarzyszyli im w przedszkolu i czynili ich samopoczucie jeszcze lepszym.