Rozwój społeczny

Rozwijanie pozytywnych relacji dziecka z innymi to podstawowe zadanie dorosłych – rodziców, opiekunów, przedszkola, szkoły.

Człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje otoczenia innych ludzi, aby móc żyć, radzić sobie z problemami, cieszyć się sukcesami, być szczęśliwym. Są tacy, którzy lepiej sobie radzą z życiowymi zadaniami i tacy, którzy ciągle potrzebują wsparcia. Są tacy, którzy lubią być otoczeni przyjaciółmi i tacy, którzy częściej wolą być sami. Ale większość ludzi nie potrafi żyć samotnie.

W naszym przedszkolu staramy się uświadomić dziecku wzajemne zależności między członkami grupy. Staramy się pokazać dziecku, że grupa jest dla niego wsparciem, a nie zagrożeniem. Staramy się stworzyć taką atmosferę w grupie, aby każde dziecko czuło się w niej bezpiecznie, jednakowo ważne, aby każde czuło się w grupie dobrze. Integracja grupy to wzajemne zaufanie, więź emocjonalna, poczucie bezpieczeństwa, wzajemny szacunek. Integracja grupy to stworzenie każdemu dziecku takich warunków społecznych, w których każde z nich będzie się czuło dobrze, każde będzie się czuło jednakowo ważne i będzie miało poczucie wsparcia kolegów.

Najważniejsze jest to, by zapewnić dziecku jak najlepsze warunki rozwoju, nie niszcząc jego indywidualności i aby nie wiązać z nim oczekiwań, których ono nie może spełnić.