1% na rzecz Podopiecznych Stowarzyszenia św. Celestyna z Mikoszowa

Kim jesteśmy i jaki mamy cel

Stowarzyszenie św. Celestyna to organizacja pożytku publicznego, która niestrudzenie od 1991 roku zapewnia wszechstronną i kompleksową pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym. Ośrodek zbudowany został na bazie osobistych doświadczeń Założycielek Stowarzyszenia w opiece nad ciężko chorym dzieckiem, które dotknęło czterokończynowe porażenie mózgowe. Celem Stowarzyszenia stało się tworzenie odpowiednich rozwiązań systemowych, które wspierają rozwój osoby niepełnosprawnej od urodzenia do późnej starości. Działania nasze dają rodzinom chorujących dzieci poczucie bezpieczeństwa, że ich dziecko otrzyma specjalistyczną i kompleksową pomoc w jednym miejscu na przestrzeni wielu lat.

Opiekujemy się osobami chorymi i niepełnosprawnymi w każdym wieku

Działania te obejmują specjalistyczne leczenie, rehabilitację, edukację oraz zapewnienie pracy podopiecznym. Z pomocy naszego ośrodka korzystają dzieci w każdym wieku z zróżnicowanym stopniem uszkodzenia układu nerwowego, narządu ruchu oraz różnymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi. Specjalizujemy się miedzy innymi w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Autyzmem, chorobami genetycznymi oraz innymi schorzeniami wymagającymi odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Zespół ośrodka tworzą wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin między innymi są to lekarze neurolodzy, psychiatrzy, lekarz rehabilitacji, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi w tym hipoterapeuci, dogoterapeuci, muzykoterapeuci oraz wolontariusze. Zaopatrujemy dzieci pod kątem medycznym, rehabilitacyjnym, a następnie edukacyjnym poczynając od wczesnego wspomagania rozwoju, integracyjnego przedszkola, specjalnych szkół podstawowej i gimnazjum, po szkołę przysposabiającą do pracy, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz zapewnienie pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Od samego początku wszystkim naszym działaniom
towarzyszy wiara w Boga, nadzieja i miłość do drugiego człowieka.

Doceniają naszą działalność w kraju oraz za granicą

Za swoją prospołeczną działalność Stowarzyszenie św. Celestyna otrzymało liczne nagrody i wyróżnienia w tym między innymi Europejską Nagrodę Obywatelską przyznaną nam w 2012 roku przez Parlament Europejski, w 2014 roku tytuł „Wzorcowej Placówki Służby Zdrowia” nadany przez Kapitułę Konkursu im. Prof. Zbigniewa Religii, tytuł „Lodołamacze 2014” z I miejscem w regionie oraz II w kategorii „Otwarty Rynek Pracy” przyznane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, wyróżnienie dla Stowarzyszenia św. Celestyna nadane przez Kapitułę konkursu „zDolne NGO” honorujące najlepsze dolnośląskie organizacje pozarządowe, II miejsce w plebiscycie „Liderzy 25-Lecia” zorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kategorii Edukacja za działania, pomysły i inicjatywy, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce.

Na co przeznaczymy wpłaty z 1%

W chwili obecnej pod stałą opieką naszej placówki przebywa ponad 170 dzieci, które każdego dnia przywożone i odwożone są do Celestyna. Dlatego też, w chwili obecnej, priorytetem jest dla nas budowa w Mikoszowie całodobowego ośrodka, w którym osoby niepełnosprawne będą mogłyby zamieszkać między innymi na czas leczenia, rehabilitacji, nauki lub nawet na stałe, jeżeli sytuacja życiowa podopiecznego będzie tego wymagała.
W związku z tym poszukujemy osób prywatnych, firm i różnego rodzaju instytucji, które pomogą nam w tym jakże ważnym dla przyszłości niepełnosprawnych dzieci przedsięwzięciu.

Wsparcie budowy „Miasteczka Nadziei” 1% Państwa podatku
lub darowizną przekazaną na konto Stowarzyszenia św. Celestyna
będzie żywym dowodem dobroczynności, wpisującej się
w najwyższe humanitarne tradycje wspierania różnego rodzaju szlachetnych inicjatyw poprzez hojnych darczyńców oraz mecenasów.

Wpłaty na ten cel można kierować na konto Stowarzyszenia św. Celestyna o numerze:
07 1090 2398 0000 0006 0801 7184
w tytule należy wpisać „Miasteczko Nadziei”.
Każda uzyskana w ten sposób złotówka zasili budowę całodobowego ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Mikoszowie.

Wszystkich zainteresowanych działalnością naszego Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy do wizyty w Celestynie, a za okazane naszym podopiecznym serce bardzo serdecznie dziękujemy!

Naszymi partnerami w pozyskiwaniu 1% podatku są Fundacja Nasza Szkoła oraz producent programu PITy 2017 Przedsiębiorstwo Informatyczne IPS. Klikając na jeden z poniższych banerów można pobrać program do rozliczania PIT bezpośrednio ze strony Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS. Wypełniając zeznanie podatkowe prosimy pamiętać o przekazaniu 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

 

Pomagając niepełnosprawnym i chorym pomagamy też sobie, bo dobro zawsze do nas wraca!