Na co przeznaczymy wpłaty z 1,5%

W chwili obecnej pod stałą opieką naszej placówki przebywa ponad 170 dzieci, które każdego dnia przywożone i odwożone są do Celestyna. Dlatego też, w chwili obecnej, priorytetem jest dla nas budowa w Mikoszowie całodobowego ośrodka, w którym osoby niepełnosprawne będą mogłyby zamieszkać między innymi na czas leczenia, rehabilitacji, nauki lub nawet na stałe, jeżeli sytuacja życiowa podopiecznego będzie tego wymagała.
W związku z tym poszukujemy osób prywatnych, firm i różnego rodzaju instytucji, które pomogą nam w tym jakże ważnym dla przyszłości niepełnosprawnych dzieci przedsięwzięciu.

Wsparcie budowy „Miasteczka Nadziei” 1,5% Państwa podatku
lub darowizną przekazaną na konto Stowarzyszenia św. Celestyna
będzie żywym dowodem dobroczynności, wpisującej się
w najwyższe humanitarne tradycje wspierania różnego rodzaju szlachetnych inicjatyw poprzez hojnych darczyńców oraz mecenasów.

Wpłaty na ten cel można kierować na konto Stowarzyszenia św. Celestyna o numerze:
07 1090 2398 0000 0006 0801 7184
w tytule należy wpisać „Miasteczko Nadziei”.
Każda uzyskana w ten sposób złotówka zasili budowę całodobowego ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Mikoszowie.

Wszystkich zainteresowanych działalnością naszego Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy do wizyty w Celestynie, a za okazane naszym podopiecznym serce bardzo serdecznie dziękujemy!

 

 

Możesz wspomóc nas również przekazując 1,5% podatku.

Wystarczy kilka prostych kliknięć :