Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/celestyn/ftp/nowycelestyn/wp-content/themes/celestyn/functions.php on line 0

Notice: Undefined variable: re in /home/celestyn/ftp/nowycelestyn/wp-content/themes/celestyn/functions.php on line 286
Sprawozdania finansowe ⋆ Strzelin ⋆ Celestyn

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta:

-Sprawozdanie finansowe łączne za rok 2019

-Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019

-Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta:

-Sprawozdanie finansowe łączne za rok 2018

-Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018

-Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta:

-Sprawozdanie finansowe łączne za rok 2017

-Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017

-Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta:

-Sprawozdanie finansowe łączne za rok 2016

-Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016

-Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta:

-Sprawozdanie finansowe łączne za rok 2015

-Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015

-Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

 

Sprawozdania finansowe za lata wcześniejsze:

2014:
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2013:
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zestawienie zmian w kapitale własnym

2012:
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zestawienie zmian w kapitale własnym