Cztery podstawowe obszary działalności Stowarzyszenia Świętego Celestyna to medycyna, rehabilitacja, edukacja oraz praca dla osób niepełnosprawnych.
W efekcie wieloletniej działalności na terenie Ośrodka funkcjonuje kilka podjednostek: Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” NZOZ, Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Gimnazjum, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Międzynarodowy Ośrodek Wolontariatu IBO, Ośrodek Hipoterapii i Dogoterapii, Zakład Aktywności Zawodowej.