Sprawozdania

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą usług, działającej w ramach Stowarzyszenia nowoczesnej placówki medycznej, oferującej szereg podstawowych oraz wysoce specjalistycznych konsultacji i zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych. Na terenie Centrum działają specjalistyczne poradnie: neurologiczna, rehabilitacyjna, zdrowia psychicznego oraz poradnia dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem. Zapewniamy również specjalistyczną pomoc psychologiczną, logopedyczną oraz pedagogiczną. Ponadto w ofercie dostępne są takie usługi jak: EEG, EKG, ENG, Biofeedback, Fizykoterapia, Kinezyterapia, Hydroterapia i wiele innych…