Planujemy

  • budowę pawilonu edukacyjno – terapeutycznego – już zrealizowane – zobacz!
  • budowę nowoczesnego placu zabaw w pełni przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych – już zrealizowane – zobacz!
  • remont przestarzałej kuchni wraz z zapleczem – już zrealizowane -zobacz!
  • przebudowę łącznika i remont jadalni
  • budowę hali sportowej i parku rekreacji
  • budowę internatu dla niepełnosprawnej młodzieży uczącej się w naszych szkołach
  • budowę „Miasteczka Nadziei” – planujemy stworzenie pierwszego w Polsce alternatywnego mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych. Planowany kompleks mieszkalny byłby przystanią dla ciężko chorych dzieci i młodzieży. Pragniemy zapewnić naszym Podopiecznym komfortowe warunki pobytu stałego w Mikoszowie. Na początek zaplanowano budowę 5 domków, w których zamieszka po 6 osób z opiekunem. Dzięki naszej inicjatywie osoby niepełnosprawne będą miały zapewnione odpowiednie warunki mieszkalne, kompleksową opiekę medyczną oraz rehabilitację.

Zachęcamy Wszystkich ludzi o otwartych sercach do wsparcia naszych działań na rzecz godnego życia i pomoc w budowaniu lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Informacje jak można pomóc naszym Podopiecznym