Wolontariat

Międzynarodowy Ośrodek Wolontariatu IBO

Od wielu lat w Stowarzyszeniu działa Międzynarodowy Ośrodek Wolontariatu, który skupia wspaniałych ludzi o otwartych na potrzeby innych sercach i którzy z zaangażowaniem oraz pasją pomagają naszym Podopiecznym.
Każdego roku w okresie od czerwca do końca sierpnia przyjeżdżają do Stowarzyszenia grupy młodzieży z Polski, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Belgii, Francji i Włoch. Uczestnicy wolontariatu wykonują w tym czasie prace remontowo-budowlane, ogrodnicze oraz pomagają na grupach terapeutycznych. Ponadto na terenie Ośrodka studenci z zaprzyjaźnionych uczelni odbywają staże specjalizacyjne.
Jeżeli chcesz zostać naszym Wolontariuszem to skontaktuj się z Koordynatorem Wolontariatu inż. Jeroen de Haan, tel.: +48 691 116 080 lub kontakt e-mail: jeroen_de_haan@celestyn.pl.

Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych

Od początku działalności Ośrodka organizowane są spotkania z rodzicami dzieci niepełnosprawnych dające okazję do wyrażenia swoich emocji i podzielenia się przeżywanymi trudnościami z innymi osobami będącymi w podobnej sytuacji.