Działalność naukowa

W Ośrodku prowadzone są szeroko zakrojone nowatorskie prace badawcze związane z leczeniem farmakologicznym Klenbuterolem zaniku mięśni i zaburzeń ruchowych u dzieci z MPD i innymi schorzeniami neurologicznymi oraz z autyzmem dziecięcym. Powstają również naukowe prace psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne oraz z zakresu fizjoterapii. Rozwija się ścisła współpraca z wieloma wrocławskimi Uczelniami i Szkołami Wyższymi. Przykładem takiej współpracy jest realizowany z Akademią Wychowania Fizycznego program naukowo-rehabilitacyjny – ćwiczenia na aktywnym siodle BABS. Na terenie Ośrodka prowadzone są kierunkowe staże specjalizacyjne w zakresie psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej, a także różne praktyki studenckie.