Rozkład zajęć

W wieku przedszkolnym dzieci w naturalny sposób wyrażają swoją ekspresję, dlatego wystarczy je do tego zainspirować w ciekawy sposób. Doskonałą formą wsparcia rozwoju każdego dziecka są odpowiednio dobrane metody oraz różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, realizowane w formie warsztatów.

Tygodniowy rozkład zajęć grupowych naszego przedszkola, obowiązujący wszystkie dzieci.

 • Wychowanie przedszkolne zgodnie z obowiązującą podstawą programową – codziennie
 • Rytmika – 1 x w tygodniu
 • Logorytmika – 2 x w tygodniu
 • Zajęcia logopedyczne – dla każdego dziecka, które wymaga korekty mowy
 • Zajęcia grupowe z psychologiem – 1 x w tygodniu
 • Język angielski – 1 x w tygodniu
 • Dogoterapia – 2 x w tygodniu
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami integracji sensorycznej i korekty – 1 x w tygodniu
 • Muzykoterapia – 1 x w tygodniu
 • Warsztaty ceramiczne – 1 x w miesiącu
 • Warsztaty muzyczne – 1 x w miesiącu
 • Teatr – 1 x w miesiącu