Kadra

Kadrę przedszkola tworzą młodzi, ambitni i kreatywni nauczyciele, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do pracy z dziećmi. Nauczyciele z naszego przedszkola mają wypracowane metody pracy zarówno z dzieckiem zdolnym jak i z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stosują uznane i sprawdzone metody pracy oraz zróżnicowany stopień trudności zadań wykonywanych przez dzieci, dostosowany do zainteresowań i umiejętności i możliwości każdego dziecka.

Dodatkowo w skład kadry przedszkola wchodzą: logopeda, psycholog, nauczyciel muzyki i religii oraz specjalista gimnastyki korekcyjnej.