Przetargi

Mikoszów, 24-01-2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2024/01
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków PFRON

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt.„HIPOTERAPIA W REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” współfinansowanego ze środków PFRON. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia znajdują się w niżej zamieszczonym załączniku (do pobrania).

Zapytanie_ofertowe_ZO_2024_01

 

 

———————-

Mikoszów, 12-02-2024 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie św. Celestyna udostępnia poniżej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 10-08-2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2023/08
na prace budowlano – montażowe
w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na prace budowlano – montażowe  w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym Centrum Zdrowia Psychicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia znajdują się w niżej zamieszczonym zapytaniu ofertowym z załącznikami (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 

Mikoszów, dnia 23-08-2023 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
Zapytania ofertowego ZO/2023/08

Na podstawie punktu X.2 zapytania ofertowego Zamawiający unieważnia niniejsze zapytanie ofertowe.

 

—————————————————————————————————————————————

 

 

Mikoszów, 31-07-2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2023/07
na dostawę i montaż drzwi i futryn aluminiowych
w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na dostawę i montaż drzwi i futryn aluminiowych w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym Centrum Zdrowia Psychicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia znajdują się w niżej zamieszczonym zapytaniu ofertowym z załącznikami (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

 

 

Mikoszów, dnia 23-08-2023 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
Zapytania ofertowego ZO/2023/07

Na podstawie punktu X.2 zapytania ofertowego Zamawiający unieważnia niniejsze zapytanie ofertowe.

 

—————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 27-06-2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2023/06
na prace remontowe i montażowe
w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na prace remontowe i montażowe w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym Centrum Zdrowia Psychicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia znajdują się w niżej zamieszczonym zapytaniu ofertowym z załącznikami (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 

 

—————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 21-06-2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2023/05
na dostawę elementów małej architektury (ławek, koszy i donic)
do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na dostawę elementów małej architektury do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego Centrum Zdrowia Psychicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia znajdują się w niżej zamieszczonym zapytaniu ofertowym z załącznikami (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 

 

 

—————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 21-06-2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2023/04
na dostawę mebli i wyposażenia do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na dostawę mebli i wyposażenia do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego Centrum Zdrowia Psychicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia znajdują się w niżej zamieszczonym zapytaniu ofertowym z załącznikami (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy mebli i wyposażenia

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

 

 

———————-

Mikoszów, 12-07-2023 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie św. Celestyna udostępnia poniżej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

—————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 20-06-2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2023/03
na dostawę i instalację monitoringu oraz alarmu
na potrzeby Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na dostawę i instalację monitoringu oraz alarmu w budynkach Stowarzyszenia na Potrzeby Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego Centrum Zdrowia Psychicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia znajdują się w niżej zamieszczonym zapytaniu ofertowym z załącznikami (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

 

———————-

Mikoszów, 14-07-2023 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie św. Celestyna udostępnia poniżej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

—————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 16-06-2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2023/02
na dostawę i instalację monitoringu oraz alarmu wraz z modernizacją istniejącej sieci komputerowej w budynkach Stowarzyszenia Świętego Celestyna

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na dostawę i instalację monitoringu oraz alarmu wraz z modernizacją istniejącej sieci komputerowej w budynkach Stowarzyszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia znajdują się w niżej zamieszczonym zapytaniu ofertowym z załącznikami (do pobrania).

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjału technicznego i osóbzdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

 

 

Mikoszów, dnia 20-06-2023 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU
Zapytania ofertowego ZO/2023/02

Na podstawie punktu X.2 zapytania ofertowego Zamawiający unieważnia niniejsze zapytanie ofertowe. Jednocześnie informuje, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe ze zmniejszonym zakresem rzeczowym.

 

—————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 07-06-2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2023/01
na remont dachu budynku głównego i kotłowni Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonanie remontu dachu budynku głównego i kotłowni Stowarzyszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia znajdują się w niżej zamieszczonym zapytaniu ofertowym z załącznikami (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

Załącznik nr 2 – Objaśnienia i dodatkowe informacje

Załącznik nr 3 – Zdjęcia

Załącznik nr 4 – Uzgodnienia z konserwatorem

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych robót dekarskich

 

 

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami

Poniżej zamieszczono pytania oferentów wraz z odpowiedziami. Publikacja poniższych pytań i odpowiedzi nie ma wpływu na termin składania ofert.

pytania i odpowiedzi z dnia 19-06-2023 r.

 

———————-

Mikoszów, 30-06-2023 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie św. Celestyna udostępnia poniżej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 13-01-2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2022/01
na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków PFRON

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pt.„HIPOTERAPIA W REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” współfinansowanego ze środków PFRON. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia znajdują się w niżej zamieszczonym załączniku (do pobrania).

Zapytanie_ofertowe_ZO_2022_01

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 03-09-2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2019/01
na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz formularze ofertowe znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 specyfikacja techniczna autobusu

zał. 3 oświadczenie

zał. 4 wzór umowy

formularze w wersji edytowalnej.zip

———————-

Mikoszów, 06-09-2019 r.

Ogłoszenie o zmianach w zapytaniu ofertowym

Stowarzyszenie św. Celestyna informuje o zmianach w zapytaniu ofertowym polegających na rezygnacji z obowiązku podawania numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz dołączania do oferty kserokopii dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. Na formularzu ofertowym stosowne pola mogą pozostać niewypełnione. W załączeniu pełna treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianach

———————-

Mikoszów, 13-09-2019 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie św. Celestyna udostępnia poniżej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 26-11-2018 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
PN/2018/04

na dostawę i montaż mebli, urządzeń oraz wyposażenia stanowiący część III zadania „Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”

realizowany w ramach Projektu pn.:

„Mikoszów – Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych”

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców, spełniających warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do składania ofert na  dostawę i montaż mebli, urządzeń oraz wyposażenia w przetargu nieograniczonym stanowiącym część III zadania „Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”. W załączeniu znajduje się ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

SIWZ.zip

———————-

Mikoszów, 17-12-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie św. Celestyna przekazuje poniżej informację o otrzymanych ofertach. Jednocześnie przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

———————-

Mikoszów, 25-01-2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie św. Celestyna z/s w Mikoszowie, jako Zamawiający stosownie do treści art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte. Poniżej znajduje się pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

———————-

Mikoszów, 11-02-2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Stowarzyszenie św. Celestyna ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PN/2018/04 udzieliło zamówienia firmie: Impex-Trade sp. z o.o. ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice.
Poniżej znajduje się link do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 09-11-2018 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
PN/2018/03

na dostawę i montaż mebli, urządzeń oraz wyposażenia stanowiący część III zadania „Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”

realizowany w ramach Projektu pn.:

„Mikoszów – Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców, spełniających warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do składania ofert na  dostawę i montaż mebli, urządzeń oraz wyposażenia w przetargu nieograniczonym stanowiącym część III zadania „Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”. W załączeniu znajduje się ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

SIWZ.zip

———————-

Mikoszów, 19-11-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie św. Celestyna przekazuje informację z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

———————-

Mikoszów, 19-11-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie św. Celestyna informuje, że postępowanie PN/2018/03 zostało unieważnione. Poniżej znajduje się pełny tekst zawiadomienia wraz z uzasadnieniem oraz ogłoszenie o unieważnieniu postępowania opublikowane w BZP.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

———————-

Mikoszów, 20-11-2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zamieszczone w BZP

Stowarzyszenie św. Celestyna poniżej zamieszcza link do ogłoszenia o unieważnieniu postępowania zamieszczone w BZP.

Link do ogłoszenia

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 03-07-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 5/ZAZ/2018
na dostawę i montaż klimatyzacji

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na dostawę i montaż klimatyzacji dla dwóch pracowni ceramiki Zakładu Aktywności Zawodowej „Celestyn”.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz formularze ofertowe znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach (do pobrania).

zapytanie ofertowe
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4

———————-

Mikoszów, 13-07-2018 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrano firmę:
TSK Service Rzepkowski Ryszard, ul. Kruszcowa 4, 41-902 Bytom. Oferta wpłynęła w dniu 11.07.2018 r.
Ww. firma zdobyła najwyższą ilość punktów (100 pkt) i spełniła wszystkie wymagania postawione w Zapytaniu ofertowym.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 03-07-2018 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
PN/2018/02
na roboty budowlane stanowiące część II zadania „Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”
realizowanego w ramach Projektu pn.:
„Mikoszów – Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców, spełniających warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do składania ofert na wykonanie robót budowlanych przy przebudowie budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych.
W załączeniu znajduje się ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

SIWZ.zip

———————-

Mikoszów, 24-07-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie św. Celestyna przekazuje informację o otrzymanych ofertach:

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

———————-

Mikoszów, 01-08-2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie św. Celestyna z/s w Mikoszowie, jako Zamawiający stosownie do treści art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” informuje, że w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte. Poniżej znajduje się pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

———————-

Mikoszów, 16-08-2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Stowarzyszenie św. Celestyna ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PN/2018/02 udzieliło zamówienia firmie: Usługi Remontowo-Budowlane „Ciepły Dom” Dariusz Pożuczek, Karnków 15A, 57-130 Przeworno.
Poniżej znajduje się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 19-06-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 4/ZAZ/2018
na dostawę i montaż klimatyzacji

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na dostawę i montaż klimatyzacji dla dwóch pracowni ceramiki Zakładu Aktywności Zawodowej „Celestyn”.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz formularze ofertowe znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach (do pobrania).

zapytanie ofertowe
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4

———————-

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami

Poniżej zamieszczono pytania oferentów wraz z odpowiedziami. Publikacja poniższych pytań i odpowiedzi nie ma wpływu na termin składania ofert.

    -pytania i odpowiedzi z dnia 21-06-2018 r.

———————-

Mikoszów, 29-06-2018 r.

Informacja

Stowarzyszenie św. Celestyna informuje, że postępowanie ofertowe nr 4/ZAZ/2018 jest nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.

 


Mikoszów, 18-06-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3/ZAZ/2018
na samochód dostawczy

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców do składania ofert na samochód dostawczy dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Celestyn”.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz formularze ofertowe znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach (do pobrania).

zapytanie ofertowe
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4

———————-

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami

Poniżej zamieszczono pytania oferentów wraz z odpowiedziami. Publikacja poniższych pytań i odpowiedzi nie ma wpływu na termin składania ofert.

    -pytania i odpowiedzi z dnia 19-06-2018 r.

———————-

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami

Poniżej zamieszczono pytania oferentów wraz z odpowiedziami. Publikacja poniższych pytań i odpowiedzi  ma wpływ na termin składania ofert. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 28-06-2018 r.

-pytania i odpowiedzi z dnia 21-06-2018 r.

———————-

Mikoszów, 03-07-2018 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrano firmę:
Dom Samochodowy Germaz Sp. z o.o., ul. Strzegomska 139, 54-428 Wrocław. Oferta wpłynęła w dniu 22.06.2018 r.
Ww. firma zdobyła najwyższą ilość punktów (100 pkt) i spełniła wszystkie wymagania postawione w Zapytaniu ofertowym.

 


Mikoszów, 07-06-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2/STOW/2018
na usługi, przedmiotem których są kompleksowe czynności sprawowania funkcji
Inspektora Nadzoru

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców, spełniających kryteria określone w Zapytaniu ofertowym, do składania ofert na na usługi, przedmiotem których są kompleksowe czynności sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru zadania pn. „Przebudowa i adaptacja  budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia”  w ramach Projektu  pn. „Mikoszów – Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych”, który będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania nr 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI w Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Województwo Dolnośląskie.

W załączeniu znajduje się pełna treść zapytania ofertowego, wzór umowy, formularze ofertowe oraz dokumentacja techniczna dotycząca zadania.

Zapytanie ofertowe
zał. nr 1 – formularz-ofertowy
zał. nr 2 – wykaz-personelu
zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań wykonawca główny
zał. nr 3a – oświadczenie o braku powiązań podwykonawca
zał. nr 4 – wzór umowy
zał. nr 5 – dokumentacja techniczna do pobrania

———————-

Mikoszów, 12-06-2018 r.

Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego

Stowarzyszenie św. Celestyna informuje zainteresowanych Wykonawców, że treść zapytania ofertowego 2/STOW/2018 uległa zmianie. W załączeniu publikujemy pełną treść ogłoszenia o zmianie zapytania ofertowego oraz zaktualizowaną treść pełnej wersji zapytania ofertowego uwzględniającą wprowadzone zmiany.

Ogłoszenie z dnia 12-06-2018 r. o zmianie zapytania ofertowego
Zaktualizowana treść zapytania ofertowego, uwzględniająca zmiany z dnia 12-06-2018 r. – pełna wersja

———————-

Mikoszów, 01-08-2018 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

W załączeniu Stowarzyszenie św. Celestyna przedstawia ogłoszenie o wyborze oferty.

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 28-05-2018 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
PN/2018/01
na roboty budowlane stanowiące część II zadania „Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”
realizowanego w ramach Projektu pn.:
„Mikoszów – Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców, spełniających warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do składania ofert na wykonanie robót budowlanych przy przebudowie budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych.
W załączeniu znajduje się ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
SIWZ.zip

———————-

Mikoszów, 04-06-2018 r.

Uzupełnienie dokumentacji technicznej

W załączeniu publikujemy pismo w sprawie uzupełnienia dokumentacji technicznej o o Decyzję Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w sprawie wykonania zjazdu z drogi powiatowej.

Pismo w sprawie uzupełnienia dokumentacji technicznej
Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie

———————-

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Stowarzyszenie św. Celestyna poniżej zamieszcza pytania otrzymane od zainteresowanych Wykonawców wraz z odpowiedziami:

 1. Pytania i odpowiedzi 01-06-2018 g. 13:15
 2. Pytania i odpowiedzi 07-06-2018 g. 13:47
 3. Pytania i odpowiedzi 13-06-2018 g. 14:24

———————-

Mikoszów, 19-06-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie św. Celestyna przekazuje informację o otrzymanych ofertach:

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

———————-

Mikoszów, 21-06-2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie św. Celestyna informuje, że postępowanie PN/2018/01 zostało unieważnione. Poniżej znajduje się pełny tekst zawiadomienia wraz z uzasadnieniem oraz ogłoszenie o unieważnieniu postępowania opublikowane w BZP.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie BZP o unieważnieniu postępowania

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 24-05-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1/STOW/2018
na usługi, przedmiotem których są kompleksowe czynności sprawowania funkcji
Inspektora Nadzoru

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza Wykonawców, spełniających kryteria określone w Zapytaniu ofertowym, do składania ofert na na usługi, przedmiotem których są kompleksowe czynności sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru zadania pn. „Przebudowa i adaptacja  budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia”  w ramach Projektu  pn. „Mikoszów – Miasteczko Nadziei. Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych”, który będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania nr 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI w Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Województwo Dolnośląskie.

W załączeniu znajduje się pełna treść zapytania ofertowego, wzór umowy, formularze ofertowe oraz dokumentacja techniczna dotycząca zadania.

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 – formularz-ofertowy

zał. nr 2 – wykaz-personelu

zał. nr 3 – oświadczenie o braku powiązań wykonawca główny

zał. nr 3a – oświadczenie o braku powiązań podwykonawca

zał. nr 4 – zobowiązanie do ubezpieczenia OC

zał. nr 5 – wzór umowy

zał. nr 6 – dokumentacja techniczna do pobrania

———————-

Mikoszów, 07-06-2018 r. godz. 11:15

Ogłoszenie
o unieważnieniu postępowania

Stowarzyszenie św. Celestyna informuje, że postępowanie ofertowe nr 1/STOW/2018 zostaje unieważnione z powodu braku ofert. W załączeniu znajduje się pełna wersja ogłoszenia o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 16-03-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/ZAZ/2018
na dostawę traktora z przyczepą oraz akcesoriami

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców do składania ofert na dostawę traktora z przyczepą oraz akcesoriami dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Celestyn”.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz formularze ofertowe znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach (do pobrania).

zapytanie ofertowe
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4

———————-

Mikoszów, 26-04-2018 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrano firmę:
P.H.P „AGRO-EFEKT” Sp. z o.o., Słupia 53, 63-642 Perzów. Oferta wpłynęła w dniu 24.04.2018 r.
Ww. firma zdobyła najwyższą ilość punktów (100 pkt) i spełniła wszystkie wymagania postawione w Zapytaniu ofertowym.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 01-02-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/ZAZ/2018

na dostawę dwóch pieców do wypału ceramiki

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców do składania ofert na dostawę z montażem dwóch pieców do wypału ceramiki dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Celestyn”.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz formularze ofertowe znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach (do pobrania).

———————-

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami

Poniżej zamieszczono pytania oferentów wraz z odpowiedziami. Publikacja poniższych pytań i odpowiedzi nie ma wpływu na termin składania ofert.

-pytania i odpowiedzi – data aktualizacji 05-02-2018 r.

———————-

Mikoszów, 12-02-2018 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Do realizacji zamówienia wybrano firmę:
Tomasz Fałat, BRANT Technologies Polska, ul. Sygnałowa 82, 52-130 Wrocław. Oferta wpłynęła w dniu 08.02.2018 r.
Ww. firma zdobyła najwyższą ilość punktów ( 100 pkt) i spełniła wszystkie wymagania postawione w Zapytaniu ofertowym.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mikoszów, 16-11-2017 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

nr PN/2017/01

„Uporządkowanie terenu nieruchomości poprzez wywóz i utylizację gruzu”

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Uporządkowanie terenu nieruchomości poprzez wywóz i utylizację gruzu”. Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w niżej zamieszczonych załącznikach (do pobrania).

     ——————–

Mikoszów, 01-12-2017 r.

INFORMACJA O OTRZYMANYCH OFERTACH

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie św. Celestyna przekazuje informację o otrzymanych ofertach:

Informacja o otrzymanych ofertach.pdf

Wzór oświadczania w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.doc

     ——————–

Mikoszów, 08-12-2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Stowarzyszenie św. Celestyna z/s w Mikoszowie, jako Zamawiający stosownie do treści art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” informuje, że w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte. W załączeniu znajduje się pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Mikoszów, 27-09-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2017/04
Dostawa używanego samochodu osobowego, 9 osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza dostawców do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę używanego samochodu osobowego, 9 osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegóły postępowania znajdują się w załącznikach (do pobrania).

Zapytanie ofertowe.
Formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania.
Specyfikacja techniczna samochodu – zał. nr 2 do zapytania.
Wzór umowy – zał. nr 3 do zapytania.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Mikoszów, 19-09-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2017/03
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego
klubu jeździeckiego

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego klubu jeździeckiego, działającego przy stowarzyszeniu. Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularze niezbędne do złożenia oferty znajdują się w załącznikach (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

1. Przedmiar robót (zał. nr 1)
2. Formularz ofertowy (zał. nr 2)
3. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (zał. nr 3)
4. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej (zał. nr 4)
5. Oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 5)

——————————————————————————————————————————————————————————–

Mikoszów, 05-09-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2017/02
Dowóz osób niepełnosprawnych do Stowarzyszenia św. Celestyna

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców do złożenia oferty na dowóz osób niepełnosprawnych do Stowarzyszenia św. Celestyna. Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularze niezbędne do złożenia oferty znajdują się w załącznikach (do pobrania).

Zapytanie ofertowe

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Oświadczenie o posiadaniu pojazdu i osób zdolnych do wykonania zamówienia (zał. nr 2).
3. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej (zał. nr 3).
4. Oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 4).

 

ZAWIADOMIENIE
o wyniku postępowania
nr ZO/2017/02

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy:

 • Przewozy Osobowo Sanitarne Roman Nowacki, ul. Krasińskiego 7a, 57-100 Strzelin – była to oferta z najniższą ceną.

 

——————————————————————————————————————————————————————————-

Mikoszów, 24-08-2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZO/2017/01
Dostawa używanego samochodu osobowego, 9 osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza dostawców do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę używanego samochodu osobowego, 9 osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegóły postępowania znajdują się w załącznikach (do pobrania).

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania.
 3. Specyfikacja techniczna samochodu – zał. nr 2 do zapytania.
 4. Wzór umowy – zał. nr 3 do zapytania.

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Mikoszów, 10-10-2016 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2016/03

dotyczące wykonania kosztorysów remontu budynku

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

-LGM Grzegorz Wiliński, ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin.

 


 

Mikoszów, 28-09-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2016/03

dotyczące wykonania kosztorysów remontu budynku

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów remontu budynku głównego Stowarzyszenia (budynek A). Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach (do pobrania).

1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2016/03 (plik  PDF)

 


 

Mikoszów, 05-04-2016 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu nr ZO/2016/01

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/2016/01 na opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) na przebudowę i adaptację budynku gospodarczego w Mikoszowie, położonego na działce nr 21/25, na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych, zostały złożone 2 oferty:

 • ALIA Łukasz Deplewski Autorska Pracownia Architektoniczna i Projektowa, ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo.
 • ARCHITOP Andrzej Zatwarnicki, ul. Spacerowa 20, 46-022 Kępa.

Ad 1.

Oferta firmy ALIA została odrzucona z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym tj. :

a) warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie należytego wykonania dokumentacji projektowej co najmniej jednego projektu budowlanego przystosowanego wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych o powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2, który został zrealizowany (punkt V.2a zapytania ofertowego) oraz

b) warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (pkt V.4 zapytania ofertowego).

Oferta jako odrzucona nie podlegała ocenie.

Ad 2.

Oferta ARCHITOP Andrzej Zatwarnicki spełniała wszystkie warunki udziału i otrzymała 90 punktów.

Wobec powyższego zamawiający dokonał wyboru firmy ARCHITOP Andrzej Zatwarnicki.

 


 

Mikoszów, 23-03-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2016/01

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w zapytaniu ofertowym, do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) na przebudowę i adaptację  budynku gospodarczego w Mikoszowie, położonego na działce nr 21/25, na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ZO/2016/01 (plik PDF)

Załączniki do zapytania ofertowego:

 


Mikoszów, 23-10-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/06

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku inwentarskiego (obory) na obiekt służący rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

-Architop Andrzej Zatwarnicki, ul. Spacerowa 20, 46-022 Kępa.

 


Mikoszów, 23-10-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/05

dotyczącego wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku gospodarczego na obiekt służący terapii i edukacji osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

-Architop Andrzej Zatwarnicki, ul. Spacerowa 20, 46-022 Kępa.

 


 

Mikoszów, 06-10-2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/06

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku inwentarskiego (obory) na obiekt służący rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku inwentarskiego (obory) na obiekt służący rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/06 (plik PDF).

2. Formularz oferty nr ZO/2015/06 (plik PDF).

3. Wzór umowy nr ZO/2015/06 (plik PDF).

5. Inwentaryzacja budowlana budynku inwentarskiego (plik zip).

 


 

Mikoszów, 06-10-2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/05

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku gospodarczego na obiekt służący terapii i edukacji osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku gospodarczego na obiekt służący terapii i edukacji osób niepełnosprawnych.

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/05 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/05 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/05 (plik PDF).
 4. Inwentaryzacja budowlana budynku gospodarczego do ZO/2015/05 (plik ZIP).

 


Mikoszów, 05-10-2015 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nr ZO/2015/04

Stowarzyszenie św. Celestyna informuje, że unieważnia postępowanie ofertowe nr ZO/2015/04 dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynków: gospodarczego i inwentarskiego (obory) na obiekty służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.


Mikoszów, 18-09-2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/04

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynków: gospodarczego i inwentarskiego (obory) na obiekty służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynków: gospodarczego i inwentarskiego (obory) na obiekty służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/04 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/04 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/04 (plik PDF).
 4. Inwentaryzacja budowlana budynku gospodarczego do ZO/2015/04 (plik zip).
 5. Inwentaryzacja budowlana budynku inwentarskiego ZO/2015/04 (plik zip).

 


Mikoszów, 31-07-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/03

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej hali magazynowej, położonej w Mikoszowie na działce 21/24

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

–  Terenowy Zespół Usług Projektowych Wacław Grelewski, ul. Okrzei 15,
57-100 Strzelin.

 


Mikoszów, 15-07-2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/03

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej hali magazynowej, położonej w Mikoszowie na działce 21/24

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej hali magazynowej, położonej w Mikoszowie na działce 21/24.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/03 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/03 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/03 (plik PDF).

 


Mikoszów, 08-06-2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/02

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku inwentarskiego – obory, położonego w Mikoszowie na działkach nr 21/56 i 21/57

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

–  Terenowy Zespół Usług Projektowych Wacław Grelewski, ul. Okrzei 15,
57-100 Strzelin.

 


Mikoszów, 25-05-2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/02

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku inwentarskiego – obory, położonego w Mikoszowie na działkach nr 21/56 i 21/57

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej Budynku inwentarskiego – obory, położonego w Mikoszowie na działkach nr 21/56 i 21/57.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/02 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/02 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/02 (plik PDF).

 


Mikoszów, 29-05-2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/01

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku gospodarczego, położonego w Mikoszowie na działce nr 21/25

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

–  Terenowy Zespół Usług Projektowych Wacław Grelewski, ul. Okrzei 15, 57-100 Strzelin.

 


Mikoszów, 08-05-2015  r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/01

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku gospodarczego, położonego w Mikoszowie na działce nr 21/25

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej Budynku gospodarczego, położonego w Mikoszowie na działce 21/25.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/01 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/01 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/01 (plik PDF).