Przetargi

Mikoszów, 10-10-2016 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2016/03

dotyczące wykonania kosztorysów remontu budynku

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

-LGM Grzegorz Wiliński, ul. Leśna 6, 57-100 Strzelin.

 


 

Mikoszów, 28-09-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2016/03

dotyczące wykonania kosztorysów remontu budynku

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów remontu budynku głównego Stowarzyszenia (budynek A). Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach (do pobrania).

1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2016/03 (plik  PDF)

 


 

Mikoszów, 05-04-2016 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu nr ZO/2016/01

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/2016/01 na opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) na przebudowę i adaptację budynku gospodarczego w Mikoszowie, położonego na działce nr 21/25, na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych, zostały złożone 2 oferty:

 • ALIA Łukasz Deplewski Autorska Pracownia Architektoniczna i Projektowa, ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo.
 • ARCHITOP Andrzej Zatwarnicki, ul. Spacerowa 20, 46-022 Kępa.

Ad 1.

Oferta firmy ALIA została odrzucona z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym tj. :

a) warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie należytego wykonania dokumentacji projektowej co najmniej jednego projektu budowlanego przystosowanego wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych o powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2, który został zrealizowany (punkt V.2a zapytania ofertowego) oraz

b) warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (pkt V.4 zapytania ofertowego).

Oferta jako odrzucona nie podlegała ocenie.

Ad 2.

Oferta ARCHITOP Andrzej Zatwarnicki spełniała wszystkie warunki udziału i otrzymała 90 punktów.

Wobec powyższego zamawiający dokonał wyboru firmy ARCHITOP Andrzej Zatwarnicki.

 


 

Mikoszów, 23-03-2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2016/01

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w zapytaniu ofertowym, do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) na przebudowę i adaptację  budynku gospodarczego w Mikoszowie, położonego na działce nr 21/25, na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr ZO/2016/01 (plik PDF)

Załączniki do zapytania ofertowego:

 


Mikoszów, 23-10-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/06

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku inwentarskiego (obory) na obiekt służący rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

-Architop Andrzej Zatwarnicki, ul. Spacerowa 20, 46-022 Kępa.

 


Mikoszów, 23-10-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/05

dotyczącego wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku gospodarczego na obiekt służący terapii i edukacji osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

-Architop Andrzej Zatwarnicki, ul. Spacerowa 20, 46-022 Kępa.

 


 

Mikoszów, 06-10-2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/06

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku inwentarskiego (obory) na obiekt służący rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku inwentarskiego (obory) na obiekt służący rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/06 (plik PDF).

2. Formularz oferty nr ZO/2015/06 (plik PDF).

3. Wzór umowy nr ZO/2015/06 (plik PDF).

5. Inwentaryzacja budowlana budynku inwentarskiego (plik zip).

 


 

Mikoszów, 06-10-2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/05

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku gospodarczego na obiekt służący terapii i edukacji osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynku gospodarczego na obiekt służący terapii i edukacji osób niepełnosprawnych.

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/05 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/05 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/05 (plik PDF).
 4. Inwentaryzacja budowlana budynku gospodarczego do ZO/2015/05 (plik ZIP).

 


Mikoszów, 05-10-2015 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nr ZO/2015/04

Stowarzyszenie św. Celestyna informuje, że unieważnia postępowanie ofertowe nr ZO/2015/04 dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynków: gospodarczego i inwentarskiego (obory) na obiekty służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.


Mikoszów, 18-09-2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/04

dotyczące wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynków: gospodarczego i inwentarskiego (obory) na obiekty służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przebudowy budynków: gospodarczego i inwentarskiego (obory) na obiekty służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/04 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/04 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/04 (plik PDF).
 4. Inwentaryzacja budowlana budynku gospodarczego do ZO/2015/04 (plik zip).
 5. Inwentaryzacja budowlana budynku inwentarskiego ZO/2015/04 (plik zip).

 


Mikoszów, 31-07-2015 r.

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/03

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej hali magazynowej, położonej w Mikoszowie na działce 21/24

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

–  Terenowy Zespół Usług Projektowych Wacław Grelewski, ul. Okrzei 15,
57-100 Strzelin.

 


Mikoszów, 15-07-2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/03

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej hali magazynowej, położonej w Mikoszowie na działce 21/24

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej hali magazynowej, położonej w Mikoszowie na działce 21/24.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/03 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/03 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/03 (plik PDF).

 


Mikoszów, 08-06-2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/02

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku inwentarskiego – obory, położonego w Mikoszowie na działkach nr 21/56 i 21/57

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

–  Terenowy Zespół Usług Projektowych Wacław Grelewski, ul. Okrzei 15,
57-100 Strzelin.

 


Mikoszów, 25-05-2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/02

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku inwentarskiego – obory, położonego w Mikoszowie na działkach nr 21/56 i 21/57

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej Budynku inwentarskiego – obory, położonego w Mikoszowie na działkach nr 21/56 i 21/57.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/02 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/02 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/02 (plik PDF).

 


Mikoszów, 29-05-2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyniku postępowania ofertowego

nr ZO/2015/01

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku gospodarczego, położonego w Mikoszowie na działce nr 21/25

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zawiadamia, że do  realizacji zamówienia wybrana została firma:

–  Terenowy Zespół Usług Projektowych Wacław Grelewski, ul. Okrzei 15, 57-100 Strzelin.

 


Mikoszów, 08-05-2015  r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZO/2015/01

dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej Budynku gospodarczego, położonego w Mikoszowie na działce nr 21/25

 

Stowarzyszenie św. Celestyna zaprasza wykonawców, spełniających kryteria podane w treści zapytania, do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej Budynku gospodarczego, położonego w Mikoszowie na działce 21/25.

W załączeniu (do pobrania):

 1. Zapytanie ofertowe nr ZO/2015/01 (plik PDF).
 2. Formularz oferty nr ZO/2015/01 (plik PDF).
 3. Wzór umowy nr ZO/2015/01 (plik PDF).