Rehabilitacja

Centrum Rehabilitacyjne w Mikoszowie posiada wieloletnie doświadczenie medyczne poparte uzyskanymi doskonałymi rezultatami w zakresie rehabilitacji ruchowej zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

Gwarancją doskonałej opieki rehabilitacyjnej oferowanej w naszym ośrodku są wysoko wykwalifikowani fizjoterapeuci, którzy uzyskali międzynarodowe certyfikaty z metod neurofizjologicznych takich jak: NDT – Bobath EBTA, metody PNF rozwiniętej o doskonalący kurs PNF w pediatrii, Terapia Cranio – Sacralna DE (Upledger Institut Deutschland), Kinesiology – Taping czyli plastrowanie terapeutyczne. Wszyscy nasi specjaliści biorą udział w licznych międzynarodowych warsztatach i szkoleniach poświęconych wykorzystaniu nowoczesnych metod w terapii, oraz diagnostyce jak i wczesnym wspomaganiu dzieci i niemowląt .

Dzięki ciągłemu monitorowaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie rozwoju oraz stosowanych na świecie metod jak i sprzętu do rehabilitacji dysponujemy nowoczesną bazą lokalową i profesjonalnym wyposażeniem sal terapeutycznych. Między innymi posiadamy: specjalistyczny stół do NDT – Bobath, piłki, wałki, kliny, lustra terapeutyczne, Therapy Master, hybotki, równoważnie, tory przeszkód, trampolina, hamak oraz pomocniczy sprzęt terapeutyczny w tym sala do zabiegów z zakresu fizykoterapii z pełnym wyposażeniem oraz salą do hydroterapii z wannami do masaży wirowego kończyn dolnych i górnych oraz całościowego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że im szybciej rozpoznana będzie dysfunkcja ruchowa i podjęte zostanie postępowanie rehabilitacyjne lub zachowawcze tym lepsze będą efekty terapii.

„…swoją pracę poświęciłam dzieciom, osobom niepełnosprawnym, które potrzebują szczególnej troski, miłości i poczucia bezpieczeństwa oraz bodźcowania przez rehabilitację – nie tylko ruchową. Uważam, że każdemu dziecku, osobie starszej, niepełnosprawnej należy dać szansę na zdobywanie i podtrzymywanie nabytych umiejętności – szansę na niezależność. Osoby te przeżywają lęk, niedogodności, ograniczenia, zagubienie, niezrozumienie, potrzebują bliskości fizycznej i psychicznej drugiej osoby…. Jesteśmy po to aby zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa oraz profesjonalne wykonanie zabiegów, które przyczynią się do polepszenia jakości życia, zmniejszenia ograniczeń ruchowych, a nawet i do pełnego wyzdrowienia.”

mgr Beata Nowak kierownik działu rehabilitacji w Centrum „Celestyn”