Misja centrum

Misją naszego Centrum jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, cierpiących na schorzenia narządu ruchu oraz osób z następstwami uszkodzenia układu nerwowego poprzez wysokiej jakości świadczone usługi z zakresu lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej oraz zawodowej, a także profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia.
Poprzez ciągłe doskonalenie jakości działań we wszystkich obszarach aktywności Centrum, stały rozwój bazy i kierunków działalności oraz szkolenie pracowników, pragniemy zdobyć pozycję modelowego ośrodka kompleksowej opieki medycznej i rehabilitacyjnej w kraju, oferując naszym pacjentom najwyższe standardy jakości w dziedzinie lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej, szkolnictwa specjalnego i wdrażania do pracy.