1. Klauzula informacyjna

Bezpłatne
konsultacje lekarskie
w Poradni Rehabilitacyjnej
dla pacjentów, którzy realizują płatne zabiegi rehabilitacyjne w tutejszym ośrodku.

Pacjenci
ze znacznym stopniem niepełnosprawności
mogą korzystać ze świadczeń
rehabilitacji leczniczej poza kolejnością.

Niezbędne jest przy tym okazanie
przy rejestracji dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie jakim jest
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.