WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych. Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju.

Dzieci

Zespoły neurologiczne

 1. Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.
 2. Stany po urazach czaszkowo-mózgowych.
 3. Minimalne uszkodzenia mózgu.
 4. Choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty), konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.
 5. Dzieci niedowidzące i niewidome.
 6. Choroby i zaburzenia psychiczne.

Zespoły ortopedyczne

 1. Wady postawy.
 2. Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych.
 3. Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.

Inne

 1. Zespoły genetyczne, np. Zespół Down’a (z obowiązkowym zdjęciem rtg – bocznym i czynnościowym – odcinka szyjnego kręgosłupa).
 2. Przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia.
 3. Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne.
 4. Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.

Dorośli

 1. Stwardnienie rozsiane.
 2. Stany po udarze.
 3. Stany po urazach czaszkowo – mózgowych.
 4. Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym.
 5. Choroby i zaburzenia psychiczne.
 6. Uzależnienia.
 7. Patologie społeczne.

PRZECIWWSKAZANIA

Przeciwwskazania bezwzględne:

 • Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.
 • Niewygojone rany.
 • Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.
 • Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.
 • Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej.
 • Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.
 • Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down’a.
 • Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.
 • Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.
 • Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.
 • Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni.
 • Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.
 • Podwyższona temperatura.
 • Ostre choroby infekcyjne.

Przeciwwskazania względne:

 • Padaczka.
 • Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
 • Zaburzenia mineralizacji kości.
 • Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego.
 • Dyskopatia.
 • Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne.
 • Schorzenia okulistyczne – wymagana jest wtedy konsultacja.
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc. lędźwiowym.