KADRA

Na poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Św. Celestyna pracuje cały zespół hipoterapeutyczny. W jego skład wchodzą: lekarz – decydujący o konieczności podjęcia hipoterapii, fizjoterapeuta – realizujący inne formy rehabilitacji pacjenta oraz wykwalifikowany instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii. Efektywność i celowość hipoterapii gwarantuje współpraca z psychologiem, logopedą, lekarzem rehabilitacji ruchowej, pedagogiem specjalnym, neurologiem, okulistą oraz innymi specjalistami w zależności od specyfiki problemu pacjenta. Dopiero tak całościowo ujęta rehabilitacja, daje najlepsze efekty. Nie bagatelną rolę ma również włączenie rodziny pacjenta w ogół działań terapeutycznych, to oni najszybciej dostrzegają korzystne zmiany zachodzące w stanie chorego. W Stowarzyszeniu Św. Celestyna pracują dwie wykwalifikowane hipoterapeutki, które ukończyły Kurs Hipoterapii Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego i uzyskały tytuł instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia. Podczas zajęć hipoterapii konia prowadzi osoba mająca przeszkolenie i doświadczenie w tym zakresie. Wszyscy pracownicy Działu Hipoterapii przeszkoleni są w zakresie Pierwszej Pomocy.

Ośrodek dysponuje zadaszoną halą, okólnikiem oraz pastwiskami dla koni. Terapia w pogodne dni odbywa się na powietrzu a podczas niepogody w krytej hali. W hipoterapii stosuje się specjalne wyposażenie a jego dobór zależy od indywidualnych potrzeb, stanu zdrowia pacjenta oraz od jego zdolności psychomotorycznych. Sprzęt tego typu ma za zadanie zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentowi. Do ochrony głowy pacjenta w czasie terapii stosuje się atestowane kaski jeździeckie lub rowerowe. Oprócz tego ważnym elementem są pasy hipoterapeutyczne. W przypadku negatywnej reakcji dziecka na sierść końską stosuje się derki. Elementami pomocniczymi są: krążki gumowe, piłki, ringo, klamerki, które wpinania się w grzywę konia, bańki mydlane oraz obrazki ze zwierzętami. Ośrodek wyposażony jest w mobilną rampę hipoterapeutyczną. Umożliwia ona wsiadanie na konia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Została ona skonstruowana specjalnie dla naszych potrzeb a materiały użyte do jej produkcji są w pełni bezpieczne oraz posiadają certyfikaty zgodne z Polskimi Normami. Po każdej terapii prowadzona jest dokumentacja jej przebiegu. Odnotowywana jest forma prowadzonej terapii, rodzaj asekuracji, dodatkowy sprzęt używany podczas zajęć, rodzaje ćwiczeń prowadzonych na koniu.

Ośrodek dysponuje siedmioma końmi hipoterapeutycznymi, są nimi: klacz rasy fiordzkiej – Tuta oraz jej syn- wałach Timur. Wałach rasy huculskiej – Ligand i trzy klacze rasy haflingerskiej – Wisper, Mirage i Melania. Dodatkowo cieszy oczy wałach rasy hf/AQH Welwet urodzony w naszym ośrodku latem 2015. Na początku roku 2018 spodziewamy się dalszych źrebiąt. Konie wychowywane są metodami naturalnymi, co oznacza, że znamy i rozumiemy końskie zachowania instynktowne i stadne, oraz że wykorzystujemy tę wiedzę do uzyskania chętnego partnerstwa i komunikacji z koniem. Nasz cel to wychowanie przyszłych idealnych koni hipoterapeutycznych. Wszystkie konie są przeszkolone tak, by bezpiecznie można na nich prowadzić terapię i posiadają niezbędne właściwości psychofizyczne. Konie są młode i w pełni zdrowe, regularnie badane przez lekarza weterynarii, zabiegi kowalskie przeprowadzane są, co 6-8 tygodni. Konie pracują przez pięć dni w tygodniu średnio po 4 godziny dziennie z przerwami na odpoczynek i posiłek. Zwierzęta te przeszły trening na lonży podobny do tego, jaki przechodzą konie szkolone do woltyżerki. Reagują na komendy wydawane głosem i umieją chodzić we wszystkich trzech chodach pod siodłem, łagodnie wykonując zmiany chodów. Akceptują jeźdźca, siedzącego lub leżącego w różnych pozycjach na grzbiecie oraz częste zmiany miejsca dosiadu. Przyzwyczajone są do ćwiczeń wykonywanych na ich grzbiecie i sięgania do ich uszu czy ogona. Częste wyjazdy w teren pod doświadczonymi jeźdźcami dodatkowo ćwiczą elastyczność i miękkość chodu, zapobiegają znużeniu.

Czas trwania zajęć hipoterapeutycznych ustalony jest zwykle na 30 minut dla każdego pacjenta raz w tygodniu. Trwanie terapii może być skracane lub wydłużane w zależności od potrzeb pacjenta i jego obecnego stanu. Osoby zajmujące się hipoterapią są zobowiązane do propagowania idei bezpiecznej terapii, dlatego dla Działu Hipoterapii został opracowany wewnętrzny regulamin oraz zasady bezpieczeństwa podczas zajęć z hipoterapii.