KWALIFIKACJA NA HIPOTERAPIĘ

Stowarzyszenie św. Celestyna realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON. Projekt:” Hipoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych” realizowany jest od 01.kwietnia 2022r. do 31 marca 2025r. Beneficjenci ostateczni projektu powinni posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeśli mówimy o niepełnosprawności to mamy na myśli niepełnosprawność zarówno ruchową jak i intelektualną. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o taką formę powinna posiadać zaświadczenie lekarskie o kwalifikacji na zajęcia z hipoterapii. Kartę kwalifikacyjną na hipoterapię wypełnia lekarz prowadzący dla danego schorzenia (neurolog, psychiatra), lekarz rehabilitacji medycznej, który wypowiada się o braku przeciwwskazań do jazdy konnej. W przypadku schorzeń oczy niezbędna jest konsultacja okulistyczna.

Kwalifikacja na hipoterapię powinna zawierać: skierowanie na hipoterapię z uwzględnieniem pełnej diagnozy dotyczącej schorzenia. Lekarzami kwalifikującymi na zajęcia hipoterapii w Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie są dr Ewa Olszewska-Wnęk i dr Zbigniew Kilen. Konieczne jest badanie przez lekarza rehabilitacji ruchowej lub ortopedę, by wykluczyć przeciwwskazania do stosowania hipoterapii. W przypadku chorób oczu należy przynieść zaświadczenie od lekarza okulisty, o braku przeciwwskazań okulistycznych na korzystanie z hipoterapii.

Aby umówić się na wizytę proszę dzwonić pod numer rejestracji
71/ 39 58 100.

Telefon do Pań hipoterapeutek – 607848801

Istnieje możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych nie związanych z projektem – zajęć dodatkowych odpłatnych. Cena zajęć hipoterapeutycznych to 35 zł.
( obowiązkowe jest skierowanie od lekarza ortopedy oraz gdy zachodzi taka potrzeba, innych specjalistów, stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w tego rodzaju terapii ).