Edukacja w Celestynie

Działalność edukacyjna Stowarzyszenia św. Celestyna wiąże się z opieką, wychowaniem, kształceniem, rehabilitacją (rewalidacją), dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wieloletnie doświadczenie kadry naszego ośrodka pozwoliło na wypracowanie zróżnicowanego – oraz elastycznego i dostosowanego do różnych potrzeb dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – autorskiego podejścia do organizacji kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Edukacja dzieci i młodzieży w naszym ośrodku opiera się na wielospecjalistycznej, kompleksowej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, z uwzględnieniem jego procesów poznawczych, umiejętności w zakresie porozumiewania się, czytania, pisania, liczenia, dbania o siebie, rozpoznawania i kontroli emocji, predyspozycji, kompetencji społeczno-zawodowych, sposobów spędzania czasu wolnego, czynników kontekstowych (osobistych i środowiskowych). Ocena poziomu funkcjonowania dziecka pozwala na przygotowanie dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, który zapewni każdemu uczniowi naszej placówki optymalny rozwój i wyrówna jego szanse edukacyjne. W trakcie edukacji stawiamy równocześnie na nabywanie umiejętności społecznych oraz samodzielność naszych uczniów, które przygotują wychowanków naszej szkoły do dalszego życia w pełnej integracji ze społeczeństwem.

Celestyn zapewnia swoim uczniom:

 • doświadczoną, zaangażowaną i nieustannie podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę, w skład, której wchodzą: pedagodzy specjalni, logopedzi, oligofrenologopedzi, psycholodzy, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, hipoterapeuci, dogoterapeuci, kapelan, dodatkowi opiekunowie oraz pielęgniarki
 • odpowiednio i nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, gabinety terapeutyczne, sale do rehabilitacji i halę do hipoterapii
 • dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami plac zabaw
 • specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • dostęp do najnowszych metod pracy z uczniem i narzędzi dydaktyczno-terapeutycznych
 • specjalistyczną opiekę medyczną
 • rehabilitację oraz gimnastykę korekcyjną
 • szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych: logopedyczne, psychologiczne, integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych, terapia ręki, zajęcia metodą Weroniki Sherborne, Biofeedback, hipoterapię, dogoterapię, muzykoterapię, arteterapię, animaloterapię, bajkoterapię i inne
 • różnego rodzaju warsztaty; muzyczne, plastyczne, ceramiczne, kulinarne, krawieckie, ogrodnicze, komputerowe, biblioteczne, teatralne i inne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia w mieście, na basenie oraz różnego rodzaju wycieczki
 • spotkania integracyjne z młodzieżą z okolicznych jak i wrocławskich szkół
 • udział w różnego rodzaju konkursach; artystycznych, zawodach sportowych oraz jeździeckich
 • udział w imprezach okolicznościowych oraz w ważnych wydarzeniach z życiu Stowarzyszenia św. Celestyna oraz środowiska lokalnego
 • bezpieczną, przyjazną, pełną akceptacji i zrozumienia atmosferę
 • zdrowe i smaczne posiłki dostosowane do zróżnicowanej diety naszych podopiecznych
 • opiekę i ciekawe zajęcia w okresie wakacyjnym
 • grupy wsparcia dla uczniów jak i rodziców

W naszym ośrodku funkcjonują wysoko specjalistyczne sale korekcyjne i terapeutyczne:

 • gabinety logopedyczne
 • gabinety psychologiczne
 • gabinet Biofeedback
 • sala do stymulacji polisensorycznej
 • Snoezelen
 • sala do rehabilitacji i korekcji wad postawy
 • Tomatis
 • sala Integracji Sensorycznej
 • sala do ekspresji plastycznej
 • pracownia ceramiczna
 • sale do aktywizacji ruchowej poprzez zabawę
 • sale do bajkoterapii
 • sala do dogoterapii
 • hala do hipoterapii

W Celestynie działają następujące jednostki edukacyjne:

 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 • Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
 • Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa (8 letnia)
 • Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3 letnia)