Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Świętego Celestyna tworzą trzy kobiety, które od 29 lat z niezwykłym oddaniem i zaangażowaniem działają na rzecz rozwoju i lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych.

dr n. med. Krystyna Kobel-Buys – współzałożycielka i Prezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Dyrektor Centrum Rehabilitacj i Neuropsychiatrii „Celestyn” NZOZ, neurolog, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu i specjalista II stopnia neurologii dziecięcej.
Zainteresowania naukowe obejmują szeroki zakres tematów dotyczących mózgowego porażenia dziecięcego (w tym leczenie farmakologiczne zaniku mięśni i zaburzeń ruchu) i rozwiązywania problemów z zakresu wieloaspektowej pomocy osobom niepełnosprawnym w dziedzinach medycyny, edukacji, rehabilitacji i opieki. Autorka i współautorka publikacji naukowych. Dobra znajomość podstaw diagnostyki otoneurologicznej, nauczania kierowanego (metoda Peto), monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej pierwszego roku życia, wczesnego rozpoznania neurologicznych zaburzeń psychoruchowych u dzieci wg koncepcji monachijskiej.

Nagrody i wyróżnienia:

1994 Nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dla Pani dr Krystyny Kobel-Buys
1998 „Lekarz roku 1997” dla dr Krystyny Kobel-Buys
1998 Krzyż Kawalerski dla Prezes Krystyny Kobel-Buys
1998 Nagroda „Wielka Wrocławska” dla dr Krystyny Kobel-Buys
1999 Wygranie ogólnopolskiego plebiscytu na Najlepszego Lekarza dla Pani dr Krystyny Kobel Buys i Najlepszą Placówkę Służby Zdrowia dla Centrum Rehabilitacji z Porażeniem Mózgowym
2001 Nagroda „Lekarza Roku 2000” dla pani dr Krystyny Kobel-Buys
2002 Komu skrzydła Komu rogi – nagroda w plebiscycie dla pani dr Krystyny Kobel-Buys
2005 Tytuł „Lekarz najlepszy przyjaciel kobiety” dla pani dr Krystyny Kobel-Buys.
2006 Nagroda „Lekarz niezwykły roku 2006” tytuł dla Pani dr Krystyny Kobel-Buys
2007 Dyplom „Pro Infantis Bono” dla Pani dr Krystyny Kobel-Buys za zaangażowanie oraz szczególną pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju

mgr Małgorzata de Haan – współzałożycielka i V-ce Prezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Dyrektor Szkół oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej, ukończyła Uniwersytet Wrocławski Wydział Pedagogiki, specjalizacja w zakresie rewalidacji, magister pedagogiki specjalnej, muzykoterapeuta.
Od kilku lat prowadzi psychoedukację oraz grupę wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych, założycielka grupy wokalno-teatralnej Teatr Tańca dla osób niepełnosprawnych oraz Społecznego Ogniska Muzycznego – integracyjnej szkoły muzycznej dla dzieci i dorosłych z okolic Strzelina. Wieloletnia działalność na rzecz edukacji, integracji i rozwoju uzdolnień wokalnych, aktorskich i tanecznych osób niepełnosprawnych.

Nagrody i wyróżnienia:

1998 Srebrny Krzyż Zasługi dla Pani Małgorzaty de Haan
2001 Wielka Wrocławska – Nagroda dla Pani Dyrektor Małgorzaty de Haan
2006 Złoty Arlekin Kobierzyce za udział w Dolnośląskim Integracyjnym Festiwalu Teatrów Amatorskich.
2006 Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Pani Małgorzaty de Haan – zasłużony dla kultury polskiej.

mgr Anna Kobel – współzałożycielka i V-ce Prezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie, absolwentka Wydziału Filologii Polskiej, Radna Miejska 2 kadencji.
Wieloletni nauczyciel, z powołania człowiek personifikujący najwyższą wartość wchodzącą w zakres pojęcia „cnota”, a tą wartością jest dobroć. Pani Anna Kobel w Stowarzyszeniu Świętego Celestyna traktowana jest jak „Matka”, która swoją dobrocią, wrażliwością, zrozumieniem cierpiących i niezmienną chęcią niesienia pomocy wspomaga rozwój Ośrodka, jego podopiecznych oraz osoby w nim zatrudnione. Animatorka i główny organizator życia i funkcjonowania placówki w Mikoszowie. Pełna ciepła i energii w codziennej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nagrody i wyróżnienia:

  • 1994 Nagroda „Wielka Wrocławska” dla Pani Anny Kobel
  • 1998 Srebrny Krzyż Zasługi dla Pani Anny Kobel
  • 2005 Krzyż Kawalerski Pani Anna Kobel
  • 2009 Dolnośląski Klucz Sukcesu – Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa w 2008