Konferencje

 • 1996 – Konferencja na temat „Konwencji Praw Dziecka” – dokument prawny czy wezwanie etyczno moralne?
 • 1997 – Konferencja dyrektorów placówek kształcenia specjalnego.
 • 1997 – Sympozjum naukowe.
 • 1997 – Wizyta i szkolenie psychologów i pedagogów z terenu Dolnego Śląska.
 • 2000 – Międzynarodowa konferencja poświęcona dzieciom niepełnosprawnym.
 • 2000 – Konferencja „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych w wieku od 2-10 roku życia poprzez zastosowanie metody nauczania kierowanego”.
 • 2001 – Konferencja „Dziecko niepełnosprawne i jego rodzina”.
 • 2001 – Konferencja „Ku człowiekowi niepełnosprawnemu”.
 • 2003 – Konferencja „Dobro dziecka niepełnosprawnego”.
 • 2004 – V Sympozjum „Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie”.
 • 2005 – Posiedzenie – Konferencja Dolnośląskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.
 • 2005 – Seminarium satelitarne pt. „Mózgowe Porażenia Dziecięce. Zagadnienie wieloaspektowe” w ramach V Międzynarodowych Dni Fizjoterapii.
 • 2007 – Konferencja „System Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego” zorganizowana przy współudziale Rzecznika Praw Dziecka Pani dr Ewy Sowińskiej.
 • 2008 – Wspieranie aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych – polskie doświadczenia z europejskich inspiracji
 • 2010 – Wpływ edukacji specjalnej na rozwój dzieci i młodzieży głęboko upośledzonej