Nagrody i wyróżnienia

 • 1994 Nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 1994 Nagroda „Wielka Wrocławska” dla mgr Anny Kobel
 • 1994 Stowarzyszenie św. Celestyna laureatem konkursu „imienia prof. W. Degi”
 • 1997 „Oskar” za działalność humanitarną na rzecz osób niepełnosprawnych
 • 1997 Nagroda dla Stowarzyszenia przyznana przez Klub Ludzi Życzliwych
 • 1998 Tytuł „Lekarz roku 1997” dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 1998 Krzyż Kawalerski dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 1998 Srebrny Krzyż Zasługi dla mgr Małgorzaty de Haan
 • 1998 Srebrny Krzyż Zasługi dla mgr Anny Kobel
 • 1998 Nagroda „Wielka Wrocławska” dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 1999 I miejsce w ogólnopolskim plebiscycie na „Najlepszego Lekarza” dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys oraz na „Najlepszą Placówkę Służby Zdrowia” dla Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”
 • 1999 Konkurs Pro Publico Bono – nagroda uznania za inicjatywę społeczną
 • 2001 „Wielka Wrocławska” – Nagroda dla mgr Małgorzaty de Haan
 • 2001 Tytuł „Lekarz Roku 2000” dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 2002 „Komu Skrzydła, komu Rogi” – nominacja w kategorii „Skrzydła” dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 2005 Tytuł „Lekarz Najlepszy Przyjaciel Kobiety” dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 2005 Krzyż Kawalerski dla mgr Anny Kobel
 • 2006 Tytuł Lidera Organizacji Pozarządowych 2005 roku
 • 2006 Tytuł „Lekarz Niezwykły Roku 2006” dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 2006 Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla mgr Małgorzaty de Haan
 • 2007 Dyplom „Pro Infantis Bono” dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 2009 „Dolnośląski Klucz Sukcesu” – dla Najlepszej Dolnośląskiej Organizacji Pozarządowej
 • 2011 Laureatki konkursu „Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku” 2011
 • 2012 Europejska Nagroda Obywatelska dla Stowarzyszenia św. Celestyna przyznana przez Parlament Europejski
 • 2013 Tytuł „Menedżer Roku w Ochronie Zdrowia 2012” dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 2013 Nagroda „Lider Ochrony Zdrowia 2012” w kategorii „Działalność na Rzecz Pacjenta” dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 2013 Honorowa Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” dla Stowarzyszenia św. Celestyna
 • 2014 „Serce na dłoni” odznaczenie Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys, mgr Anny Kobel oraz mgr Małgorzaty de Haan
 • 2014 Tytuł „Zasłużony dla Gminy Strzelin” dla Stowarzyszenia św. Celestyna nadany za wieloletnią pracę na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
 • 2014 „Lodołamacze 2014” I miejsce w regionie oraz II w Polsce dla Stowarzyszenia św. Celestyna przyznane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w kategorii „Otwarty Rynek Pracy”.
 • 2014 Tytuł „Wzorcowa Placówka Służby Zdrowia” nadany przez Kapitułę Konkursu im. Prof. Zbigniewa Religii
 • 2014 Tytuł „Niezwykła Dolnoślązaczka2014 roku” dla mgr Anny Kobel
 • 2015 I miejsce w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Hipokrates 215”na Najpopularniejszego Lekarza na Dolnym Śląsku dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys
 • 2015 Wyróżnienie dla Stowarzyszenia św. Celestyna nadane przez Kapitułę konkursu „zDolne NGO” honorujące najlepsze dolnośląskie organizacje pozarządowe
 • 2015 Odznaka Honorowa PRIMUS IN AGENDO dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • 2015 Zaszczytne II miejsce dla mgr Anny Kobel w kategorii „Osobowość” w Plebiscycie Gospodarczym „Kobiece Twarze – Women’s Faces”
 • 2016 Wyróżnienie dla dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys przyznane przez australijsko-polską Fundację POLCUL im. Jerzego Bonieckiego oraz nagroda im. Ireny i Karola Dowoyna-Sylwestrowiczów za wybitne osiągnięcia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
 • 2016 II miejsce w plebiscycie „Liderzy 25-Lecia” zorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kategorii Edukacja za działania, pomysły i inicjatywy, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce.