Staże

Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn NZOZ jest zainteresowane i ma możliwości prowadzenia szkoleń dla osób różnych profesji medycznych i medycynie pokrewnych, tj.: lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek, pedagogów, logopedów. Studenci różnych uczelni mogą odbywać u nas praktyki studenckie.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się po dodatkowe informacje do Dyrektora ds. medycznych, lek. med. Jacka Borysa, tel. 71 39 58 101 lub starszego referenta ds. kadr Teresy Węglińskiej tel. 71 39 58 134.
Serdecznie zapraszamy.

Lekarze

Centrum ma akredytację Ministerstwa na prowadzenie staży kierunkowych dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży w zakresie poradni zdrowia psychicznego oraz oddziałów dziennych.

Oferujemy fachową i życzliwą pomoc opiekunów staży kierunkowych, ciekawych pacjentów, pracę w zespole wielospecjalistycznym.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się po dodatkowe informacje do Dyrektora ds. medycznych lek. med. Jacka Borysa, tel. 71 39 58 101 lub Specjalisty ds. kadr Teresy Węglińskiej tel. 071 39 58 134.

Psycholodzy

Centrum ma akredytację Ministerstwa na prowadzenie staży kierunkowych dla psychologów szkolących się w psychologii klinicznej, w ramach współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oddział we Wrocławiu.

Opiekunem stażu jest konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii.

Oferujemy możliwość zdobywania doświadczenia klinicznego w naszych poradniach (zdrowia psychicznego dla dorosłych i dzieci, poradni dla osób z autyzmem, poradni neurologicznej dla dorosłych i dla dzieci, poradni rehabilitacyjnej, logopedycznej, psychologicznej) i na dziennych oddziałach psychiatrycznych i rehabilitacyjnych, w tym na oddziale rehabilitacyjnym dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się po dodatkowe informacje do Dyrektora ds. medycznych, lek. med. Jacka Borysa, tel. 71 39 58 101 lub Starszego Referenta ds. kadr Teresy Węglińskiej tel. 071 39 58 134.

Fizjoterapeuci

W ramach akredytowanego Ośrodka Kadr Medycznych Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” odbywają się staże kierunkowe z dziedziny fizjoterapii.

Centrum ściśle współpracuje z Wrocławską Akademią Wychowania Fizycznego, prowadzone są wspólne badania naukowe. Oferujemy możliwość szkoleń i nabywania doświadczenia dla uczniów i studentów szkół fizjoterapeutycznych średnich i wyższych oraz fizjoterapeutów z dyplomem. Stażystom zapewniamy fachową i życzliwą pomoc opiekunów, ciekawych pacjentów, dobrze wyposażoną bazę rehabilitacyjną.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się po dodatkowe informacje do Kierownika Działu Rehabilitacji, mgr Beaty Nowak, tel. 71 39 58 183 lub Starszego Referenta ds. kadr Teresy Węglińskiej tel. 071 39 58 134, kierownik Ośrodka Kadr Medycznych dr nauk med. Krzysztof Aleksandrowicz.

Pielęgniarki

Oferujemy możliwość odbywania staży pielęgniarskich w ramach prowadzonych komórek organizacyjnych, poradni specjalistycznych i oddziałów dziennych.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się po dodatkowe informacje do pielęgniarki koordynującej, Elżbiety Guzior, tel. 71 39 58 113 lub Starszego Referenta ds. kadr Teresy Węglińskiej tel. 071 39 58 134.

 

Staże kierunkowe w Celestynie – pobierz