Praca dla niepełnosprawnych

Zapraszamy do Zakładu Aktywności Zawodowej „Celestyn” – u nas pracę mogą znaleźć osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, gdzie przez zapewnienie odpowiednich stanowisk pracy, trening i rehabilitację istnieje możliwość aktywniejszego i urozmaiconego życia, dowartościowania się oraz możliwość wyjścia poza ramy niepełnosprawności i dodatkowo zarobienia własnych pieniędzy.
Powyższe cele realizowane są poprzez określony zespół przedsięwzięć organizacyjnych, terapeutycznych, psychologicznych, rehabilitacyjnych zmierzający do osiągnięcia jak najwyższego poziomu jakości życia i integracji społecznej. Jeśli chcesz znaleźć się w naszym zespole, zapraszamy zgłoś się do naszego zakładu.

Zapraszamy na stronę Zakładu Aktywności Zawodowej Celestyn