DOGOTERAPIA

Głównym założeniem włączenia psa do zajęć jest nawiązanie relacji miedzy zwierzęciem a pacjentem, wytworzona więź ułatwia nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pozostałym zespołem, co powoduje wzrost motywacji do ćwiczeń, tym samym wydłuża się efektywna praca korekcyjna (B.L.Macauley, 2006).

Dogoterapia – to metoda aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa w celu wspomagania procesu przywracania im pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej oraz opanowanie umiejętności zapewniających im aktywne funkcjonowanie w codziennym życiu społecznym (Kulisiewicz, Włodarczyk-Dudka)

Źródło: www.dogoterapia.blogspot.com

W sferze emocjonalnej terapia z udziałem psa może: wpłynąć na uwrażliwienie odbioru bodźców,  rozwijać świadomość odpowiedzialności za własne działania, pomagać pokonywać strach, wzmacniać poczucie stabilności emocjonalnej.

W sferze społecznej terapia umożliwiająca kontakt ze zwierzęciem uczy przestrzegania właściwych reguł. Terapia może zmniejszać zachowania agresywne, wpływać na umiejętność nawiązywania kontaktów.

W sferze motorycznej terapia z udziałem psa może wpłynąć na polepszenie motoryki, postrzeganie schematu własnego ciała.  Zwiększać koncentrację, spostrzegawczość i zdolność podejmowania decyzji.

Podstawowym celem zajęć jest nawiązanie i pogłębianie pozytywnego kontaktu z terapeutą oraz ze zwierzęciem. Jest on fundamentem do dalszych oddziaływań terapii. Na jego bazie realizowane są cele kształtowania pozytywnych emocji podczas terapii z udziałem psa i co z tym idzie:

  • wyzwalanie aktywności dziecka
  • oddziaływanie na zmysły (wzrok, słuch, dotyk, węch)
  • ćwiczenia koncentracji uwagi
  • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała
  • relaksacja, wyciszenie
  • rozwijanie samodzielności
  • wzbogacanie słownictwa ( zarówno czynnego jak i biernego)
  • doskonalenie działań ruchowych
  • doskonalenie w obrębie motoryki dużej
  • doskonalenie w obrębie motoryki małej

Należy przy tym pamiętać iż:
„Zasadą, która powinna stanowić podstawę pracy z psem, jest to, że psy nie mogą cierpieć z powodu naszych ambicji bez względu na to, jak wielkiej wagi wydaje nam się nasza praca. Turid Rugaas”