Anna Piotrowska- pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, dogoterapeuta, trener psów fundacji Alterii (studia licencjackie -Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych, temat pracy licencjackiej „Dogoterapia jako metoda wspomagająca terapię dzieci z ADHD” , Studia magisterskie- Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych intelektualnie, temat pracy magisterskiej „Dogoterapia jako metoda wspomagająca rozwój społeczny dzieczi zespołem Downa”)
Studia podyplomowe- Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (temat pracy dyplomowej „Integracja sensoryczna jako metoda wspierająca rozwój dzieci z trudnościami w uczeniu się”

Brałam udział w projektach:

 • Programie readaptacyjnym dla osadzonych „ Pies przyjaciel w celi” – ZK Hajnówka
 • Program readaptacyjny dla skazanych „Do serca przytul psa”- ZK Strzelin, II edycje
 • „Chcemy być sobą” – SDŚ, program operacyjny kapitał ludzki
 • „Przedszkole Zielona Kraina rośnie w siłę” – Krzyżowa

Wybrane kursy:

 • „Dziecko z ADHD”- 7.11-5.12.2006
 • „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących” 13-14.01.2007
 • „Terapia taktylna oraz sensomotoryczno-proprioceptywna stymulacja odruchów niemowlęcych”- 24-25.02.2007
 • „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych z całościowym systemem ruchu ciała” 29.06-1.07.2007
 • Konferencja „Autyzm-wyzwania dla rodziny i społeczeństwa” -4-5.12.2007
 • „Szary obrazek czyli jak zrozumieć rysunki dziecka”- 9.12.2007
 • Konferencja „Jak zrozumieć świat dziecka. Współczesne spojrzenie na tradycyjne metody pedagogiczne” 12-13.05.2008
 • Konferencja naukowa „Zespół Downa- postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji” -17-18.10.2008
 • Konferencja naukowa „Rain Man jest wśród nas” -27-29.11.2008
 • „Debata naukowa- Model eliminacyjno-różnicowy zaburzeń: autyzm, Zespół Aspergera, wrodzona afazja rozwojowa, Zespół Tourette’a, Zespół ADHD” 4.12.2008
 • „Propedeutyka Psychomotoryki”- 12.12.2008
 • Konferencja Cerpe Diem- Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka – 14-15.01.2009
 • „Pedagogika Marii Montesori”- Polskie Stowarzyszenie Montessori- 19.01-25.01. 2009
 • „Szary obrazek czyli wykorzystanie rysunku dziecięcego w diagnozie i pracy pedagogicznej- część II” 23. 04.2009
 • „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz” – 27-28.04.2009 Fundacja „Promyk Słońca”
 • „Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej”, Fundacja „Promyk Słońca”, 30-31.05.2009, 6-7.06.2009
 • „Edukacja poprzez ruch”- centrum szkoleniowe Klanza- 28.11.2009
 • „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom FAS”- Dolnośląskie Centrum Psychoterapii- 2009
 • Warsztaty prowadzone przez dr Stephena Shore’a prowadzone w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu- 14.12.2009
 • Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia, Fundacja „Promyk Słońca”, 31.01-14.02.2010
 • „Rola układu przedsionkowego w rozwoju integracji sensomotorycznej” -26 kwiecień 2010
 • Ukończenie kursu dogoterapii, oraz uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych (udokumentowane drukiem MEN)- Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus
 • Seminarium oraz Certyfikat uprawniający do posługiwania się testem MOT 4-6
 • Ukończony I stopień kursu instruktorskiego – oraz uzyskanie tytułu Trenera Alteri,
 • „Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania II” -Uniwersytet przyrodniczy

Kursy specjalistyczne:

 • Diagnoza lateralizacji
 • Podstawy wiedzy o dysleksji
 • Diagnoza i profilaktyka ryzyka dysleksji
 • Podstawy terapii pedagogicznej dysleksji
 • Dyskalkulia:przyczyny i objawy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki
 • Diagnoza psychologiczna-pedagogiczna dyskalkulia
 • Ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój i ułatwiające osiągnięcie gotowości szkolnej dla dzieci przedszkolnych oraz wolniej rozwijających się uczniów klas początkowych szkoły podstawowej
 • Terapia pedagogiczna trudności w uczeniu się matematyki u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz starszych o opóźnionym rozwoju umysłowym

Warsztaty dogoterapeutyczne oraz pracy z psem:

 • „Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kurs organizowany przez Beatę Kulisiewicz, 21-22.04.2007
 • „Podstawy dogoterapii”, Fundacja Terapeutyczna „Pies dla Stasia”, 18-20.05.2007
 • Warsztaty plenerowe psów terapeutycznych, Śląskie Centrum Kynologiczne Prestor (kurs wraz z psem), 19-22.07.2007
 • „Podam łapę – podaj dalej”, „Mały piesek Zuzi” (kurs wraz z psem), 3-10.08.2007
 • Szkolenie Obedience 0 i 1, Klub treningowy Pies dla Stasia (kurs wraz z psem), 10-18.08.2007
 • Zjazdog poziom trzeci zakres logoterapeutyczny, Śląskie Centrum Kynologiczne Prestor (kurs wraz z psem), 22-23.09.2007
 • „Pierwsza pomoc dla psa”, Śląskie Centrum Kynologiczne Prestor (kurs wraz z psem), 22-23.09.2007
 • „Pies w arteterapii” (kurs wraz z psem), kurs organizowany przez Beatę Kulisiewicz, 9.02.2008
 • „Dogoterapia w nauce i usprawnianiu nauki czytania (kurs wraz z psem), kurs organizowany przez Beatę Kulisiewicz, 10.02.2008
 • „Podam łapę – podaj dalej”, „Mały piesek Zuzi” (kurs wraz z psem), 1-10.08.2008
 • Szkolenie Obedience 1, Klub treningowy Pies dla Stasia (kurs wraz z psem), 10-18.08.2008
 • Warsztaty klikerowe „Najpierw wytresuj kurczaka, Ranczo Stokrotka, 18-21.09.2008
 • „Wykorzystanie psa w terapii i edukacji dzieci” (kurs wraz z psem), Fundacja PSI RATOWNICY, 13-15.03.2009
 • Warsztaty szkoleniowe „Człowiek i pies – idealny team”, Fundacja PSI RATOWNICY, 27.06-4.07.2009
 • Seminarium Turid Rugaas „Praca psa-terapeuty”, Fundacja „Psia Wachta”, „Jak mleczna czekolada”, 25.09.2009
 • Seminarium „Dobrostan zwierząt towarzyszących człowiekowi. Koncepcja pięciu wolności”;
 • „Terapia z udziałem psa”, Fundacja „Jak mleczna czekolada”, 26.09.2009
 • Wykład Raili Halme „O byciu dobrym przewodnikiem psa” – Fundacja Psia Wachta – 2 lipiec 2010
 • Warsztaty dogoterapeutyczne „Letnia przygoda z psem” (kurs wraz z psem), Lgiń lipiec 2010
 • Warsztaty szkoleniowe „Człowiek i pies – idealny team” (kurs wraz z psem), Lubrza lipiec 2010
 • Warsztaty Fundacji Psi Ratownicy „ Wykorzystanie psa do poszukiwań osób zaginionych” (kurs wraz z psem) Łupki 2010
 • „Zimowisko Fundacji Psi Ratownicy”(kurs wraz z psem) –Łupki 2011
 • „Poszukiwanie zaginionych w terenie górskim”(kurs wraz z psem)- Zakopane 2011
 • Seminarium „Problemy behawioralne u psów: rozpoznanie, zrozumienie i zapobieganie”- Amber Batson- Fundacja Psia Wachta- Warszawa 2011
 • „Wykorzystanie psa w zajęciach integracyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z dziećmi” – Fundacja „Psi Ratownicy”(kurs wraz z psem)- Płotki 2011
 • „Warsztaty Dogoterapeutyczne Fundacji Psi Ratownicy” (kurs wraz z psem) Krzyżowa 2011
 • Zimowisko Fundacji Psi Ratownicy (kurs wraz z psem)- Krzyżowa 2012
 • „BATTing 1000 for Dog Reactivity”- Canis Sapiens-Szkoła dla psów- Warszawa 2012
 • „Majówka z Fundacją Psi Ratownicy” (kurs wraz z psem) Radzyń 2012
 • „Obóz ratowniczy pracy wodnej Fundacji Psi Ratownicy”(kurs wraz z psem) – Zaniemyśl 2012
 • „Warsztaty Człowiek Pies- Idealny Team” Fundacja Psi Ratownicy (kurs wraz z psem)- Zaniemyśl 2012
 • Warsztaty Masażu relaksacyjnego prowadzone przez Martę Mucha-Balcerek”(kurs wraz z psem)-Akademia Psa Pracującego- Kraków 2013
 • „Warsztaty kształtowania zachowań i psiach sztuczek”(kurs wraz z psem) – Dogteam, Legnica 2014
 • „Mój pies ciągnie na smyczy-luźna smycz bez tajemnic w teorii i praktyce”(kurs wraz z psem) -Dogteam, Legnica 2014
 • „Seminarium Obedience z Magdaleną Łęczycką” (kurs wraz z psem) Dogteam, Legnica 2014
 • „Warsztaty tropieniowe z Katarzyną Harmatą”(kurs wraz z psem) Dogteam, Legnica 2014

Psy biorące udział w zajęciach terapii pedagogicznej (psy terapeutów)

Karmel (Rooney Agness Angel) – cavalier king charles spaniel

Kursy i szkolenia w których uczestniczył  Karmel:

Warsztaty dogoterapeutyczne „Letnia przygoda z psem”, Fundacja PSI RATOWNICY, Lgiń lipiec

 • Warsztaty Fundacji Psi Ratownicy „ Wykorzystanie psa do poszukiwań osób zaginionych” (kurs wraz z psem) Łupki 2010
 • „Zimowisko Fundacji Psi Ratownicy” – luty 2011
 • „Sztuczkowe Seminarium” Prowadząca – Anna Łuksza –kwiecień 2011
 • „Majówka Psich Ratowników”- 2011
 • „Wykorzystanie psa w zajęciach integracyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z dziećmi” – Fundacja „Psi Ratownicy”- Płotki 2011
 • „Poszukiwanie zaginionych w terenie górskim”(kurs wraz z psem)- Zakopane 2011
 • Towarzyszył nam na kursie trenerskim w Alterii
 • „Zimowisko Fundacji Psi Ratownicy” – styczeń 2012
 • „Pies w wielkim mieście”- kurs w „Szczęśliwym Psie”
 • „Prawie grzeczny pies”- kurs w „Szczęśliwym Psie”
 • „Seminarium Obedience z Magdaleną Łęczycką” (kurs wraz z psem) Dogteam, Legnica 2014
 • „Warsztaty tropieniowe z Katarzyną Harmatą”(kurs wraz z psem) Dogteam, Legnica 2014
 • „Posłuszeństwo na luzie”- spotkania szkoleniowe w „Szczęśliwym Psie”

Luśka (Dolce Vita Berneńskie Ranczo)- berneński pies pasterski

Kursy i szkolenia w których uczestniczyła Luśka

 • „Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kurs organizowany przez Beatę Kulisiewicz, 21-22.04.2007
 • Warsztaty plenerowe psów terapeutycznych, Śląskie Centrum Kynologiczne Prestor (kurs wraz z psem), 19-22.07.2007
 • „Podam łapę – podaj dalej”, „Mały piesek Zuzi” (kurs wraz z psem), 3-10.08.2007
 • Szkolenie Obedience 0 i 1, Klub treningowy Pies dla Stasia (kurs wraz z psem), 10-18.08.2007
 • Zjazdog poziom trzeci zakres logoterapeutyczny, Śląskie Centrum Kynologiczne Prestor (kurs wraz z psem), 22-23.09.2007
 • „Pierwsza pomoc dla psa”, Śląskie Centrum Kynologiczne Prestor (kurs wraz z psem), 22-23.09.2007
 • „Pies w arteterapii” (kurs wraz z psem), kurs organizowany przez Beatę Kulisiewicz, 9.02.2008
 • „Dogoterapia w nauce i usprawnianiu nauki czytania (kurs wraz z psem), kurs organizowany przez Beatę Kulisiewicz, 10.02.2008
 • „Podam łapę – podaj dalej”, „Mały piesek Zuzi” (kurs wraz z psem), 1-10.08.2008
 • Szkolenie Obedience 1, Klub treningowy Pies dla Stasia (kurs wraz z psem), 10-18.08.2008
 • „Wykorzystanie psa w terapii i edukacji dzieci” (kurs wraz z psem), Fundacja PSI RATOWNICY, 13-15.03.2009
 • Warsztaty szkoleniowe „Człowiek i pies – idealny team”, Fundacja PSI RATOWNICY, 27.06-4.07.2009
 • Warsztaty dogoterapeutyczne „Letnia przygoda z psem” (kurs wraz z psem), Lgiń lipiec 2010
 • Warsztaty szkoleniowe „Człowiek i pies – idealny team” (kurs wraz z psem), Lubrza lipiec 2010
 • „Wykorzystanie psa w zajęciach integracyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z dziećmi” – Fundacja „Psi Ratownicy”(kurs wraz z psem)- Płotki 2011

Ciastko (Merigold ze Stanicy Czarnoksiężnika) – cavalier king charles spaniel

Kursy i szkolenia w których uczestniczyła  Ciastko:

 • „Psie przedszkole”- kurs w „Szczęśliwym Psie”
 • „Psiaki-rozrabiaki”- kurs w „Szczęśliwym Psie”
 • „Warsztaty tropieniowe z Katarzyną Harmatą”(kurs wraz z psem) Dogteam, Legnica 2014

Do pracy przygotowują się:

„Malina” Twinka-Winka Hała-Bała – berneński pies pasterski

Kursy i szkolenia w których uczestniczyła Malina:

 • „Posłuszeństwo na luzie”- spotkania szkoleniowe w „Szczęśliwym Psie”
 • „Pies w wielkim mieście”- kurs w „Szczęśliwym Psie”
 • „Warsztaty kształtowania zachowań i psiach sztuczek”(kurs wraz z psem) – Dogteam, Legnica 2014
 • „Mój pies ciągnie na smyczy-luźna smycz bez tajemnic w teorii i praktyce”(kurs wraz z psem) -Dogteam, Legnica 2014
 • „Seminarium Obedience z Magdaleną Łęczycką” (kurs wraz z psem) Dogteam, Legnica 2014
 • „Warsztaty tropieniowe z Katarzyną Harmatą”(kurs wraz z psem) Dogteam, Legnica 2014

„Jagoda” Fama Ekodworek- bullterrier miniatura

Kursy i szkolenia w których uczestniczyła  Jagoda:

 • „Psie przedszkole”- kurs w „Szczęśliwym Psie”
 • „Pies w wielkim mieście”- kurs w „Szczęśliwym Psie”
 • „Seminarium Obedience z Magdaleną Łęczycką” (kurs wraz z psem) Dogteam, Legnica 2014
 • „Warsztaty tropieniowe z Katarzyną Harmatą”(kurs wraz z psem) Dogteam, Legnica 2014