Pomagają nam instytucje

W imieniu Zarządu oraz Podopiecznych Stowarzyszenia Św. Celestyna z całego serca pragniemy podziękować Wszystkim tym, którzy pomogli w realizacji budowy pawilonu edukacyjno-terapeutycznego oraz specjalistycznego placu zabaw dla dzieci zarówno pełno jak i niepełnosprawnych, uroczyście otworzonych w dniu 15 listopada 2012r.
Dzięki wysiłkowi i współpracy wielu osób udało się zrealizować te dwie tak ważne dla rozwoju niepełnosprawnych dzieci inwestycje. Składamy również podziękowanie Wszystkim zaangażowanym w te dwa projekty pracownikom i współpracownikom, a szczególnie osobom i instytucjom, bez których pomocy i finansowego wsparcia, nie udałoby się zrealizować budowy nowego pawilonu i placu zabaw:

Wielce Szanownym:

 • Pani Cecylii Stankiewicz
  Prezes Fundacji Polska Miedź
 • Panu Radosławowi Mołoniowi
  Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego
 • Panu Andrzejowi Mańkowskiemu
  Dyrektorowi Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
 • Panu Pawłowi Czyszczoniowi
  Dyrektorowi Wydziału Obszarów Wiejskich w Departamencie Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Fundacji Polska Miedź
 • Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego
 • Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych