Pracownicy PFRON z Warszawy z wizytą w ZAZ

12 czerwca 2018r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez pracowników PFRON-u z centrali z Warszawy (9 osób) w obecności przedstawicieli z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Delegacja z Warszawy zapoznała się z funkcjonowaniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie działającym w ramach Stowarzyszenia św. Celestyna. Przy okazji przedstawiciele PFRON mieli okazję poznać całokształt działalności Stowarzyszenia św. Celestyna. Warto w tym miejscu dodać, że kontrola celestynowskiego ZAZ wypadła bardzo pozytywnie. Pracownicy PFRON-u przekonali się jak sprawnie funkcjonuje ZAZ jak i całe Stowarzyszenie. Goście zainteresowani też byli problemami, z jakimi borykają się tego typu organizacje, ale przede wszystkim został doceniony trud i ciężka praca świadczona w Celestynie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Celestyn na obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Świdnicy

8 maja 2018 roku Celestyn uczestniczył w obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Świdnicy. Uroczyste obchody swoim śpiewem uświetnił zespół Celestynki przy akompaniamencie wiceprezes Stowarzyszenia św. Celestyna Małgorzaty de Haan oraz Pani Mirosławy Pajączkowskiej. Z tej okazji popis swoich tanecznych umiejętności dał również Michał de Haan – pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej „Celestyn”.

Bardzo serdecznie dziękujemy Organizatorom tego dnia za zaproszenie!!!

 

Celestynowskie przygotowania do Wielkanocy

Czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Jezusa to wyjątkowo natchniony okres w całym naszym ośrodku. Z tej okazji wspaniałe ozdoby, kartki świąteczne jak i różnorodne pisanki przygotowują niemalże wszyscy nasi podopieczni począwszy od dzieci w naszym przedszkolu, uczniów naszych szkół, uczestników WTZ, po pracowników Zakładu Aktywności. Niektóre ozdoby to małe arcydzieła, w tworzeniu których jak zawsze pomagają opiekunowie grup. Część ozdób sprzedawana była nawet na specjalnych świątecznych kiermaszach. Zachęcamy wszystkich do zakupu wytworów naszych Podopiecznych, bo są to zawsze piękne i oryginalne wyroby, które przyozdobią każdy świąteczny dom i stół, tworząc tym samym niepowtarzalny klimat.

Celestyn uczestniczył w Drodze Krzyżowej we wrocławskiej Katedrze

Uczestnicy WTZ i pracownicy ZAZ ze Stowarzyszenia św. Celestyna uczestniczyli 16 marca 2018 w Drodze Krzyżowej Chorych i Niepełnosprawnych we wrocławskiej Archikatedrze. Modlitwie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski.
Serdecznie zapraszamy na fotorelację.

Zakup pro społeczny

„Zakup pro społeczny” – certyfikat jakości dla Zakładu Aktywności Zawodowej z Mikoszowa
Miło nam zakomunikować, iż 8 grudnia 2017 roku we Wrocławiu w trakcie Dolnośląskiego Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej, które zorganizował Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nasz Zakład Aktywności Zawodowej mieszczący się w Mikoszowie otrzymał certyfikat poświadczający prawo do posługiwania się znakiem ZAKUP PROSPOŁECZNY w stosunku do wyrobów ceramicznych wykonywanych ręcznie z masy szamotowej i porcelitowej. Nagrodę z rąk Pana Jerzego Michalaka – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego odebrała Pani Małgorzata de Haan – Wiceprezes Stowarzyszenia św. Celestyna wraz z dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie Panem Waldemarem Orlińskim oraz Panem Łukaszem Sikorą – kierownikiem w ZAZ Mikoszów.
Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej to przestrzeń dla przedstawicieli różnych sektorów do włączenia się w działania na rzecz ekonomii społecznej, rozwoju jej infrastruktury i różnorodności. Celem tego wydarzenia jest dzielenie się potencjałem pomiędzy uczestnikami, posiadającymi wiedzę i doświadczenia z różnych obszarów i branż.

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Patronat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Marszałek Województwa Dolnośląskiego dofinansował nasz ZAZ

Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. „Doposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie szansą na podniesienie jakości i efektywności pracy osób niepełnosprawnych. Stosowną umowę podpisał Marszałek Cezary Przybylski.

Środki będą przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy w pracowniach ceramicznych Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie oraz sprzętu umożliwiającego funkcjonowanie działu utrzymania i pielęgnacji zieleni. Przewidziane do zakupu wyposażenie to: piece do ceramiki 2 szt., traktor z przyczepą i akcesoriami, samochód dostawczy oraz klimatyzacja. Doposażenie pozwoli na zwiększenie skali dostępu do usług społecznych, związanych z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakład Aktywności Zawodowej w Mikoszowie poprzez zapewnienie stanowisk pracy, treningu i rehabilitacji sprawi, że osoby niepełnosprawne będą miały możliwość aktywnego życia, wyjścia poza ramy niepełnosprawności, zarobienia własnych pieniędzy oraz nabycia doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się uczestnikami ogólnodostępnego rynku pracy.

– Realizacja projektu zwiększy dostęp do usług społecznych, co wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia, zwiększenia mobilności i aktywności społecznej – mówi marszałek Cezary Przybylski.

 

W imieniu zarządu Stowarzyszenia św. Celestyna oraz dyrekcji i pracowników
Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie
składamy bardzo serdeczne podziękowanie
Wielce Szanownemu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Panu Cezaremu Przybylskiemu
za tak znaczące wsparcie działalności Zakładu, które przyczyni się do polepszenia jakości pracy
osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Mikoszów.

Celestyn na Strzelińskim Jarmarku Produktu Lokalnego

24 czerwca 2017r. Miło nam poinformować, iż wystawione wyroby pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie zdobyły I miejsce w kategorii Rzemiosło i Rękodzieło na dorocznym Strzelińskim Jarmarku Produktu Lokalnego. Gratulacje dla wszystkich pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia św. Celestyna. Wielkie brawa!!!

 

ZAZ w Zakopanem

20 czerwca 2017r. Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn” wyruszył na dwudniową wycieczkę do Zakopanego Niedzicy. Nasi podopieczni udowodnili, że nie tylko są dobrymi pracownikami, ale potrafią się wspólnie dobrze bawić na wyprawie. Zdyscyplinowani, wytrwali znosząc wiele trudności, aby tylko zobaczyć jak najwięcej. I co najważniejsze …uśmiechnięci 🙂

Celestyn na konferencji dotyczącej przyszłości Zakładów Aktywności Zawodowej

31 maja 2017r. Prezes Stowarzyszenia św. Celestyna Pani dr Krystyna Kobel – Buys oraz dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie Pan Waldemar Orliński uczestniczyli w konferencji pt.: „Teraźniejszość i perspektywy rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej”. (więcej…)

Celestyn na konferencji PFRON pt. „(Nie)pełnosprawni na różnych płaszczyznach życia.”

30 maja 2017r. przedstawiciele Stowarzyszenia Świętego Celestyna z Mikoszowa wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Dolnośląski Oddział PFRON pt.”(Nie)pełnosprawni na różnych płaszczyznach życia.” (więcej…)