Celestyn na konferencji PFRON pt. „(Nie)pełnosprawni na różnych płaszczyznach życia.”

30 maja 2017r. przedstawiciele Stowarzyszenia Świętego Celestyna z Mikoszowa wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Dolnośląski Oddział PFRON pt.”(Nie)pełnosprawni na różnych płaszczyznach życia.”

W konferencji udział wzięły inne dolnośląskie placówki min. PSONI Świdnica, Milickie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, PSONI Głogów, DSPDiM Ostoja, Fundacja „Katarynka” oraz Paraolimpijczycy z Rio. W ramach spotkania można było obejrzeć dorobek artystyczny przybyłych organizacji w tym również uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz pracowników Zakładu Aktywności
Zawodowej z Celestyna.