Celestyn na konferencji dotyczącej przyszłości Zakładów Aktywności Zawodowej

31 maja 2017r. Prezes Stowarzyszenia św. Celestyna Pani dr Krystyna Kobel – Buys oraz dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie Pan Waldemar Orliński uczestniczyli w konferencji pt.: „Teraźniejszość i perspektywy rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej”.

Konferencja miała miejsce w Poznaniu, a jej organizatorem był PFRON oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i innych Przedsiębiorstw Społecznych oraz Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi. Celem konferencji była debata nad miejscem Zakładów Aktywności Zawodowej w zmieniającym się systemie rehabilitacji. Program spotkania dotyczył problemów i wyzwań, które stoją przed Zakładami, a także perspektyw i ich przyszłości.