DOGOTERAPIA

W Stowarzyszeniu realizowany jest również program rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i autystycznej, którego integralną częścią procesu terapeutycznego jest dogoterapia.
Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Istotą dogoterapii jest nawiązanie łączności przy pomocy bliskiego, dotykowego kontaktu miedzy osoba chorą, niepełnosprawną a psem terapeutą. W tej formie terapii wykorzystuje się pozytywny wpływ, jaki mają na człowieka zwierzęta.
Dogoterapia wpływa na poprawę aktywności i sprawności ruchowej, stymuluje zmysły: słuchu, wzroku, dotyku, pomaga w ćwiczeniu koncentracji uwagi, rozwija zdolność empatii i komunikowania się, które w rezultacie zwiększają samoocenę, a także ułatwiają pogodzenie się z ograniczeniami fizycznymi.