Wspólne zdjęcie Małzonki Prezydenta z podopiecznymi ich rodzinami oraz pracownikami Celestyna