Wizyta Pierwszej Damy RP w Stowarzyszeniu św. Celestyna Mikoszowie

4 marca 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie miała miejsce wizyta Wielce Szanownej Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy.
Wizyta Pierwszej Damy w Celestynie przebiegała w niezwykle serdecznej atmosferze. Zgodnie z prośbą i zwyczajem Małżonki Prezydenta w spotkaniu wzięli udział przede wszystkim podopieczni i ich rodziny, zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia. W trakcie wizyty w Celestynie Pani Prezydentowa zwidziała ośrodek i zapoznała się z przebiegiem zajęć terapeutycznych. Pani Agata Kornhauser-Duda doceniła to, że ośrodek w Mikoszowie oferuje swoim podopiecznym różnorodne zajęcia artystyczno- plastyczne, kulinarne, komputerowe i wiele innych rozwijających sprawność manualną, uczących współpracy oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Małżonka Prezydenta obserwowała też lekcję jednej z wokalistek integracyjnego ogniska muzycznego, prowadzoną przez Panią Agatę Majewską. Natomiast w popołudniowym Klubie Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym Pierwsza Dama dołączyła do uczestników zajęć kulinarnych, którzy byli w trakcie przygotowywania sałatek. Obecność tak zacnego i ważnego gościa sprawiła uczestnikom popołudniowych zajęć ogromną radość, tym bardziej, że Pani Prezydentowa starała się porozmawiać z każdym klubowiczem.
Następnie Małżonka Prezydenta udała się do sali widowiskowej ośrodka gdzie miała okazję przekonać się o rezultatach prowadzonych działań podczas spotkania z zarządem, pracownikami stowarzyszenia oraz jego beneficjentami. Miłym zaskoczeniem dla uczestników spotkania było ogromne poczucie humoru Pierwszej Damy oraz to jak dużą wiedzę Pani Agata Kornhauser-Duda posiada na temat funkcjonowania ośrodka w Mikoszowie z jego podjednostkami, w tym centrum medycznym, przedszkolem z oddziałami integracyjnymi, szkołą podstawowa i gimnazjum oraz szkołą przysposabiająca do pracy, a także Zakładem Aktywności Zawodowej i Warsztatem Terapii Zajęciowej. Rozmowy dotyczyły dalszego rozwoju ośrodka z jego obecnie nadrzędnym celem, jakim jest stworzenie całodobowej placówki opiekuńczej. – Będę bardzo kibicowała realizacji tego projektu – zapewniła Agata Kornhauser-Duda. – To jest ogromnie ważne. Spotykając się z rodzicami osób niepełnosprawnych słyszę o potrzebie stworzenia placówek, w których dzieci będą mogły mieszkać ze swoimi bliskimi, tego bardzo brakuje – powiedziała. Małżonka Prezydenta mówiła również, że jest „pod ogromnym wrażeniem działalności stowarzyszenia” oraz empatii wszystkich pracowników zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym. Na koniec Małżonka Prezydenta wystosowała do Zarządu ośrodka zaproszenie do rewizyty w Pałacu Prezydenckim.
Pani Prezydentowa okazała się być osobą niezwykle otwartą i serdeczną, która wyszła też do zgromadzonych na patio ośrodka rodzin z podopiecznymi Stowarzyszenia, którzy specjalnie przybyli do Celestyna na spotkanie z Pierwszą Damą. Niezwykle miłym i radosnym akcentem ze strony Pani Agaty Kornhauser-Dudy, było też to, że Małżonka Prezydenta pozowała z podopiecznymi i ich rodzinami do wspólnych zdjęć.
Cała Społeczność Celestyna jest bardzo wdzięczna Pierwszej Damie RP za przyjęcie zaproszenia i osobiste przybycie do ośrodka w Mikoszowie. Dla wielu ciężko chorych dzieci i ich rodzin była to wyjątkowa okazja aby spotkać się z tak ważną Osobistością.
Wizyta Pani Agaty Kornhauser-Dudy, na długo pozostanie w sercach i w pamięci wszystkich obecnych na spotkaniu z Małżonką Prezydenta w Mikoszowie.

Misją ośrodka w Mikoszowie jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, cierpiących na schorzenia narządu ruchu oraz osób z następstwami uszkodzenia układu nerwowego. Świadczone usługi z zakresu lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej oraz zawodowej oraz profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia. Podopieczni Stowarzyszenia św. Celestyna nabywają także umiejętności społecznych oraz kształtują zdolność określania i realizowania swoich potrzeb. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem, a sukcesem terapii jest poprawa kondycji psychicznej i fizycznej uczestników, podniesienie ich kompetencji społecznych oraz integracja, a tym samym poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami.