Pierwsza Dama z obecną na spotkaniu w Mikoszowie społecznością Celestyna