Małżonka Prezydenta odwiedziła też uczestników popołudniowego klubu terapeutycznego.