O terapii

Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej są dorosłe osoby niepełnosprawne. Podopieczni Warsztatu poprzez różnorodne zajęcia artystyczno-plastyczne, kulinarne, komputerowe i wiele innych rozwijają swoje zdolności manualne, nabywają umiejętności społeczne, uczą się współpracy, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz określania i realizowania swoich potrzeb. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym Programem Rehabilitacji i Terapii opracowanym przez instruktorów terapii, psychologa i rehabilitanta. Sukcesem Terapii Zajęciowej jest poprawa kondycji psychicznej i fizycznej Uczestników, podniesienie kompetencji społecznych, integracja społeczna, a tym samym poprawa jakości ich życia.