TEATR TAŃCA

Dzięki funkcjonującemu w ramach Stowarzyszenia Teatrowi Tańca, niepełnosprawne dzieci i młodzież mają szansę kształtować i rozwijać swoje zdolności i umiejętności ruchowe, emocjonalne i społeczne poprzez taniec i grę aktorską.
Teatr Tańca rozwija w młodych osobach wrażliwość i miłość do sztuki oraz pozwala wyrazić swoje emocje i uczucia. Zajęcia teatralne prowadzone są z ogromną pasją, a osiągnięcia niepełnosprawnych artystów były już wielokrotnie wyróżniane i nagradzane na różnorodnych konkursach w kraju i zagranicą.