Ognisko muzyczne

Celem działającego w Stowarzyszeniu Ogniska Muzycznego jest kształcenie dzieci i młodzieży niepełno- i pełnosprawnej po przez naukę gry na wybranym instrumencie (fortepian, akordeon, gitara), rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych, wychowywanie wrażliwych odbiorców sztuki oraz integrację z środowiskiem artystycznym. Społeczne Ognisko Muzyczne w Mikoszowie kształci uzdolnione dzieci i młodzież w dwóch cyklach nauki:

  • w cyklu sześcioletnim dziecięcym (dzieci do 10 roku życia).
  • w cyklu czteroletnim młodzieżowym (dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia)
Społeczne Ognisko Muzyczne Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego
zaprasza Wszystkich zainteresowanych rozwojem umiejętności i zdolności muzycznych u dzieci i młodzieży do zapoznania się z naszą ofertą.Zapisy do Ogniska: +48 39 58 101