Ognisko muzyczne

Społeczne Ognisko Muzyczne, mieszczące się w Stowarzyszeniu św. Celestyna, to miejsce, w którym dzieci, młodzież, osoby dorosłe, a nawet osoby niepełnosprawne mogą rozwijać swoje pasje oraz talenty.

Nauczyciele ogniska to wykwalifikowana kadra składająca się z absolwentów Akademii Muzycznych z bogatym doświadczeniem scenicznym i zespołowym, którzy zapoznają uczniów nie tylko z ogólnymi zasadami muzyki, ale również wprowadzają repertuar klasyczny, jazzowy, musicalowy, a także filmowy.

W naszym ognisku oprócz gry na fortepianie i akordeonie można uczyć się śpiewu oraz emisji głosu.

W ognisku znajdują się trzy działy:

  • dział dziecięcy (6 klas),
  • dział młodzieżowy (5 klas)
  • dział absolwencki (3 klasy).

Co pół roku uczniowie podchodzą do egzaminu (letni i zimowy) zdając go na ocenę przed komisją składającą się z nauczycieli oraz dyrekcji ogniska. Wtedy też uczniowie otrzymują indywidualne wskazówki odnośnie dalszego rozwoju.

Po ukończeniu każdego roku nauki uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia ogniska oraz konkretnego działu.

Tradycją działającego w Celestynie Ogniska Muzycznego są organizowane przez Dyrektora koncerty odbywające się w siedzibie Stowarzyszenia. Każdego roku w grudniu ma miejsce koncert kolęd natomiast w styczniu koncert noworoczny. Niezwykle ciepły i rodzinny klimat tych dwóch koncertów ma już swoje stałe grono fanów.

Nasi uczniowie w każdym roku osiągają również sukcesy w różnych konkursach – zawsze znajdując się pośród zwycięzców bądź wyróżnionych. Oprócz szkolnych konkursów bierzemy udział w Dolnośląskim Przeglądzie Ognisk Muzycznych, z którego wielokrotnie już przywoziliśmy główne nagrody.

Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, pod którego auspicjami działa nasze ognisko, oraz Stowarzyszenie św. Celestyna dbają o to, aby uczniowie otrzymywali nagrody za swoje postępy w nauce. Za trud włożony w całoroczną pracę nasi uczniowie otrzymują książki, płyty oraz rożne gadżety.

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszego Ogniska Muzycznego!