Zarząd Stowarzyszenia uczestniczył w konferencji poruszającej temat współczesnych problemów zdrowia psychicznego.

22 lutego 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia św. Celestyna wziął udział w zorganizowanej we Wrocławiu przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, Urząd Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski NFZ konferencji. Tematem konferencji były – „Współczesne problemy zdrowia psychicznego i somatycznego jako wyzwanie dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”.
Miłym akcentem tej ważnej dla przyszłości polskiej psychiatrii konferencji było spotkanie po wielu latach z Panem profesorem Augustynem Wasikiem – legendą wrocławskiej psychiatrii.