Zarząd Stowarzyszenia Św. Celestyna zaprasza na uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Kadr Medycznych

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ŚW. CELESTYNA
CENTRUM REHABILITACJI I NEUROPSYCHIATRII „CELESTYN”
OŚRODEK SZKOLENIA KADR MEDYCZNYCH
SERDECZNIE ZAPRASZA

na uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Kadr Medycznych oraz rozpoczęcie
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, które odbędzie
się w dniu 28.09.2018, o godz. 10.00 w Mikoszowie, w siedzibie
Stowarzyszenia św. Celestyna.

Inauguracja szkolenia rozpocznie się 28.09.2018r., piątek, o godzinie
9:30 w sali gimnastycznej w w/w Ośrodku:

9:30 Spotkanie specjalizantów z kierownikiem Ośrodka Szkolącego
10.00 – 12.00 Otwarcie Ośrodka szkolącego i inauguracja szkolenia z
zaproszonymi Gośćmi
12:00 – 12:30 przerwa kawowa
12:30 – 16:00 Spotkanie robocze, zapoznanie się z kierownikami
specjalizacji, sprawy organizacyjne, ustalanie harmonogramu szkoleń na
najbliższy rok etc.

29.09.2018r.sobota

Obowiązkowe szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy 8:30-17:00.