Zarząd Celestyna z wizytą u Pani Marszałek Iwony Krawczyk w podziękowaniu za wsparcie projektu „Miasteczko Nadziei”.

16 października Zarząd Stowarzyszenia św. Celestyna z Mikoszowa w osobach prezes Krystyna Kobel-Buys oraz główny księgowy Rafał Cieślachowski złożyli wizytę w Urzędzie Marszałkowskim, aby bardzo serdecznie podziękować Wielce Szanownej Pani Marszałek Iwonie Krawczyk za przyznanie dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 do projektu „Mikoszów – Miasteczko Nadziei”. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zostanie wyremontowany zabytkowy budynek w Mikoszowie, w którym powstaną nowe sale do różnego rodzaju zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dla podopiecznych Celestyna.

Z tego miejsca zarówno Zarząd jak i podopieczni Stowarzyszenia św. Celestyna
pragną bardzo serdecznie podziękować jeszcze jednej bardzo zaangażowanej w projekt „Miasteczka Nadziei” osobie Pani Annie Horodyskiej – Radnej Sejmiku Woj. Dolnośląskiego,
bez wsparcia której realizacja projektu nie byłaby możliwa!A tak napisała na swoim profilu Pani Iwona Krawczyk

Mikoszów-Miasteczko Nadziei za ponad 6 mln zł dzięki zaangażowaniu kilku osób będzie realizowane?
Nadanie nowych funkcji społecznych zdegradowanemu obszarowi poprzez przebudowę i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby terapii i edukacji osób niepełnosprawnych”,
Dzięki realizacji projektu powstaną pomieszczenia dla: Warsztatu Terapii Zajęciowej (wraz z pracowniami) – 40 osób oraz 8 pracowników-opiekunów); Szkoły Przysposabiającej do Pracy (3 sale do terapii grupowej) – 13 osób oraz 4 pracowników-opiekunów/nauczycieli); Pomieszczenia medyczne – gabinety medyczne niezbędne do obsługi placówki z uwagi na stopień niepełnosprawności odbiorców projektu: psychiatra, psycholog, gabinet pielęgnacyjno–zabiegowy.
Gratuluję dziewczyny: Anna Horodyska, Krystyna Kobel-Buys