Zarząd Celestyna oraz kierownictwo WTZ uczestniczyli w podsumowaniu Konsultacji + w Warszawie

17 października 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące „Konsultacje +”organizowane prze Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie Caritas Polska. Główne tematy to funkcjonowanie i przyszłość Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz omówienie aktywizacji i środowiska domowego osób niepełnosprawnych. „Konsultacje +” w Warszawie dotyczyły omówienia zmian ustawowych, które miały by poprawić sytuację Warsztatów Terapii Zajęciowej w całej Polsce gdzie wsparcie i pomoc otrzymują osoby niepełnosprawne. W warszawskiej konferencji uczestniczył Zarząd Stowarzyszenia św. Celestyna w osobach prezes Stowarzyszenia dr nauk med. Krystyna Kobel – Buys , wiceprezes Stowarzyszenia mgr Małgorzata de Haan – oraz kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikoszowie mgr Justyna Kalicka. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż 21 sierpnia w siedzibie naszego Stowarzyszenia miało również miejsce spotkanie WTZ-tów z całej Polski w ramach „Konsultacji +”.