Zaproszenie na zawody

Serdecznie zapraszamy na zawody jeździeckie, które odbędą się w sobotę 20 lipca. Miejsce zawodów: Celestyn, Ośrodek Hipoterapii w Mikoszowie godz.: 11:00

IV Piknik jeździecki i Mini Zawody Towarzyskie Celestyn 2019

Zapraszamy wszystkich jeźdźców wraz z rodzicami na piknik jeździecki i Mini Zawody w skokach przez przeszkody. Impreza dla wszystkich dzieci biorących udział w zajęciach rekreacyjnej jazdy konnej w Celestynie, jak i dla jeźdźców z okolicznych stajni.

1.Organizator: Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie

2. Miejsce rozgrywania zawodow: Stajnia Hipoterapii Stowarzyszenia św. Celestyna

3. Kontakt biuro zawodów : tel. 603 250 069 lub 607848801 mail: matylda_rataj@celestyn.pl

4 .Kategoria: Zawody Towarzyskie

5 .Termin: 20.07.2019 (sobota)

6 . Sędzia główny: Agnieszka Żółtowska
Organizator; Biuro zawodów: Matylda Rataj
Gospodarz toru: Kinga Harasymowicz
Pomoc techniczna (rozprężalnia, listy startowe) : Anna Osińska
Spiker: Matylda Rataj
Sekretarz: Wiktoria Mącka

7. Parkur i rozprężalnia: podłoże piaszczyste.

8. Zgłoszenia: do dnia 18.07.2019 r. w stajni Stowarzyszenia św. Celestyna.

Zgłoszenia tylko wg wzoru na kartach dostępnych na końcu propozycji.
Zgłoszenia przyjmuje Matylda Rataj tel. 603 250 069
Zgłoszenie pary do zawodów jest równoznaczne z akceptacją propozycji.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wydrukowane karty zgłoszeń do wypłnienia są również dostępne u Instruktora w Celestynie.
Wszelkie informacje udzielane są przez organizatora pod numerem telefonu 603250069 lub 607848801.

9. Dokładny harmonogram godzinowy zostanie podany w terminie do 19.07.2018
10 Opłaty:
Opłata organizacyjna (wpisowe): 40,00 zł
Startowe: każdy przejazd 20,00 zł
Każdy jeździec może wpisać się na maksymalnie trzy przejazdy (max 2 w jednym konkursie.)
W przypadku koni KJ Celestyn tylko dokonanie opłaty wpisowej gwarantuje rezerwacje konia.
Zawodnicy którzy nie odwołają udziału w zawodach na trzy dni przed ich rozpoczęciem będą zobowiązani do poniesienia kosztów opłaty organizacyjnej.
Opłaty dokonujemy wraz ze zgłoszeniem na zawody lub najpóźniej do 17.07.2019.

Nie zapewniamy boksów dla koni z zewnątrz.

11. Listy startowe będą dostępne najpóźniej 20.07.2019.

12. W przeddzień zawodów plac konkursowy będzie otwarty w godzinach 13.00-16.00, a skorzystać z niego będzie można po wcześniejszym umówieniu się.

13. STRÓJ ZAWODNIKA: Zgodnie z przepisami PZJ. Podczas Zawodów Towarzyskich można jechać z batem, ostrogi nie są obowiązkowe.
Wszystkich jeźdźców poniżej 18 roku życia obowiązuje kamizelka ochronna. Osoby bez kamizelki nie zostaną dopuszczone do startu.

14. WARUNKI UDZIAŁU
· W konkursach mogą uczestniczyć amatorzy:
· Zawodników obowiązuje aktualna książeczka zdrowia sportowca lub w przypadku jej nieposiadania, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.
· Przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w tegorocznych zawodach – wzór dołączony na końcu propozycji.

Konie przyjezdne muszą posiadać aktualne badania i szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Bez wskazanych dokumentów konie nie zostaną wpuszczone na teren zawodów.

UWAGA!! Osoby chętne do udziału w zawodach na własnym koniu zobowiązane są do wcześniejszego kontaktu z organizatorem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY. Udział w pikniku jest bezpłatny.

PROGRAM i ZASADY ZAWODÓW SKOKOWYCH :
20.07.2019 (sobota ) Zawodnicy startujący w pierwszym konkursie na koniach Celestyna zobowiązani są do wcześniejszego przygotowania koni (czyszczenie, siodłanie).

Konkursy wg. Następującej kolejności:

KONKURS nr.1 LL kuce – zwykły (50cm).
Zawodnicy z jednakową liczbą punktów karnych klasyfikowani są według czasu przejazdu – wygrywa zawodnik który uzyskał najkrótszy czas przejazdu.
· strącenie przeszkody: 4 punkty karne
· pierwsze nieposłuszeństwo konia: 4 punkty karne
· drugie nieposłuszeństwo konia: 8 punktów karnych
· trzecie nieposłuszeństwo konia: eliminacja
· upadek jeźdźca lub jeźdźca i konia: eliminacja
· pomylenie trasy przebiegu: eliminacja
· nadużywanie pomocy jeździeckich; bicie konia – dyskwalifikacja

KONKURS nr.2 LL duże konie – zwykły (60cm)

Zawodnicy z jednakową liczbą punktów karnych klasyfikowani są według czasu przejazdu – wygrywa zawodnik który uzyskał najkrótszy czas przejazdu.
· strącenie przeszkody: 4 punkty karne
· pierwsze nieposłuszeństwo konia: 4 punkty karne
· drugie nieposłuszeństwo konia: 8 punktów karnych
· trzecie nieposłuszeństwo konia: eliminacja
· upadek jeźdźca lub jeźdźca i konia: eliminacja
· pomylenie trasy przebiegu: eliminacja
· nadużywanie pomocy jeździeckich; bicie konia – dyskwalifikacja

KONKURS nr.3 mini LL – zwykły (30cm kuce i 40cm duże konie).
Zawodnicy z jednakową liczbą punktów karnych klasyfikowani są według czasu przejazdu – wygrywa zawodnik który uzyskał najkrótszy czas przejazdu.
· strącenie przeszkody: 4 punkty karne
· pierwsze nieposłuszeństwo konia: 4 punkty karne
· drugie nieposłuszeństwo konia: 8 punktów karnych
· trzecie nieposłuszeństwo konia: eliminacja
· upadek jeźdźca lub jeźdźca i konia: eliminacja
· pomylenie trasy przebiegu: eliminacja
nadużywanie pomocy jeździeckich; bicie konia – dyskwalifikacja
.
Uwaga.
W konkursie nr. 2 mini LL będą mogły wystąpić dzieci nie jeżdżące samodzielnie ( do lat 10 ) z osobą prowadzącą konia z ziemi (rodzicem lub wolontariuszem).
Dzieci do lat 10 jeżdżący samodzielnie mogą mieć podpowiadaną trasę.
Zapraszamy najmłodszych do wspólnej zabawy!

Dekoracja odbędzie się po zakończeniu wszystkich konkursów bez koni.

NAGRODY
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców, flot’s dla wszystkich zawodników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i szkody zaistniałe w czasie trwania zawodów i transportu. Zakaz puszczania psów luzem; parking tylko w wyznaczonych miejscach, parking dla przyczep w wyznaczonym miejscu. Obiekt monitorowany!!!

Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia
PZJ wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym.
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na
wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.
2. Konie i zawodnicy muszą być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni do zawodów. Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne,
które zagrażają dobrostanowi danego konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub zawodników uczestniczących w zawodach.
3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.
5. PZJ wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach.
https://drive.google.com/drive/folders/0BwHYAw33xl6FMndJSl9mRy02cTQ