Zapraszamy na Uroczystość wręczenia Zarządowi Stowarzyszenia Św. Celestyna Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.

Zapraszamy na Uroczystość wręczenia Zarządowi Stowarzyszenia Św. Celestyna Europejskiej Nagrody Obywatelskiej w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu 22 października 2012r.
22 października (poniedziałek) o godz. 10.00 w Domu Europy przy ulicy Widok 10 we Wrocławiu, będzie miało miejsce spotkanie z cyklu „Z Widokiem na Europę”, podczas którego Europejską Nagrodę Obywatelską z rąk posłów do Parlamentu Europejskiego odbierze Stowarzyszenie Świętego Celestyna, wyróżnione za szczególne zasługi w niesieniu pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym.
Nagroda zostanie wręczona przez wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka Protasiewicza, w obecności Lidii Geringer de Oedenberg, kwestora w prezydium Parlamentu Europejskiego, która nominowała Stowarzyszenie Świętego Celestyna do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej oraz Piotra Borysa, posła do Parlamentu Europejskiego, członka jury przyznającego Europejską Nagrodę Obywatelską.

Parlament Europejski utworzył „Europejską Nagrodę Obywatelską” w 2008 roku, aby uhonorować Europejczyków szczególnie zasłużonych w promowaniu lepszego zrozumienia i ściślejszej integracji obywateli i państw członkowskich, ułatwianiu ponadnarodowej współpracy w ramach Unii Europejskiej i aktywności dającej konkretny wyraz wartościom wynikającym z Karty Praw Podstawowych UE.