Zapisy

Więcej informacji odnośnie nauki gry na instrumentach, lekcji śpiewu jak i emisji głosu oraz zapisy do Ogniska Muzycznego w Mikoszowie u Pani mgr Agaty Majewskiej – nauczyciel śpiewu i emisji głosu oraz instruktor muzykoterapii.

tel. 787 409 362
agatamajewska89@gmail.com